- Boję się, że jeżeli nadzór publiczny będzie czuwać nad wszystkimi firmami audytorskimi, stanie się to kosztem kontroli rynku o charakterze systemowym. Uważam, że obecny nadzór publiczny został skonstruowany prawidłowo i jest wystarczający - mówi Krzysztof Burnos w rozmowie z DGP.
W wywiadzie udzielonym DGP w czerwcu przewodniczący KNF Marek Chrzanowski powiedział, że audytor GetBacku nie ponosi odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe tej spółki, ale on sam, jako przewodniczący KNF, ma zastrzeżenia do pracy, jaką audytor w tej spółce wykonał. Dlaczego audytor nie ponosi odpowiedzialności za badane sprawozdanie finansowe?