Pytanie zadała właścicielka działki, na której stoją słupy przesyłowe i szafa teletechniczna. Podatniczka zawarła umowę ze spółką, do której należy infrastruktura. Jeszcze na etapie negocjacji dostała od spółki zapewnienie, że chodzi o ustanowienie służebności przesyłu i że wynagrodzenie z tego tytułu będzie zwolnione z PIT.
Ostatecznie jednak zawarta została „umowa udostępnienia nieruchomości”, a nie „ustanowienia służebności przesyłu”. Określała ona wynagrodzenie należne właścicielce działki. Zapewniała zarazem dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzania planowanych konserwacji, napraw, remontów, modernizacji oraz wymiany sieci teletechnicznej.