Wynagrodzenie z umowy o udostępnienie nieruchomości nie jest zwolnione z PIT, nawet gdy jej treść wskazuje na ustanowienie służebności przesyłu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Pytanie zadała właścicielka działki, na której stoją słupy przesyłowe i szafa teletechniczna. Podatniczka zawarła umowę ze spółką, do której należy infrastruktura. Jeszcze na etapie negocjacji dostała od spółki zapewnienie, że chodzi o ustanowienie służebności przesyłu i że wynagrodzenie z tego tytułu będzie zwolnione z PIT.
Ostatecznie jednak zawarta została „umowa udostępnienia nieruchomości”, a nie „ustanowienia służebności przesyłu”. Określała ona wynagrodzenie należne właścicielce działki. Zapewniała zarazem dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzania planowanych konserwacji, napraw, remontów, modernizacji oraz wymiany sieci teletechnicznej.
We wniosku o interpretację podatniczka podkreśliła, że spółka może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń, czyli tak jak uprawniony z tytułu służebności przesyłu, a nie jak dzierżawca czy najemca. Ze względu jednak na nazwę umowy oraz to, że prawo udostępnienia nieruchomości nie zostało wpisane do księgi wieczystej, kobieta wolała się upewnić, czy otrzymane przez nią wynagrodzenie jest zwolnione z podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT.
Uzyskała odpowiedź negatywną. Dyrektor KIS stwierdził, że wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy udostępnienia nieruchomości nie jest objęte zwolnieniem podatkowym. W jego ocenie umowa dotyczyła wyłącznie udostępnienia nieruchomości dla potrzeb posadowienia sieci teletechnicznej (słupów i innych elementów infrastruktury teletechnicznej). Nie jest więc umową ustanawiającą służebność przesyłu, a tylko o nie jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o PIT.
opinia

Warto starannie przygotowywać dokumenty

Piotr Wołkowicz menedżer, radca prawny w ALTO / Dziennik Gazeta Prawna
Dyrektor KIS oparł się wyłącznie na literalnym brzmieniu przepisu ustawy o PIT, który zwalnia z opodatkowania wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Uznał tak, mimo że we wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że zawarta przez nią umowa (choć nazwana „umową udostępnienia nieruchomości”) dotyczyła de facto ustanowienia służebności przesyłu.
Wprawdzie postępowanie w przedmiocie wydawania interpretacji nie obejmuje ze swej istoty prowadzenia przez organ postępowania dowodowego, to jednak na podstawie informacji przedstawionych we wniosku możliwe było prawidłowe ustalenie zakresu i celu umowy. Możliwa więc była ocena, że strony ustanowiły służebność przesyłu, wskutek czego otrzymane wynagrodzenie powinno być zwolnione z PIT. Jednak to nazwa umowy, a nie jej treść i cel, miała decydujące znaczenie w ocenie dyrektora KIS.
Interpretacja potwierdza zatem, jak ważne jest dbanie o właściwe przygotowanie umów oraz innych dokumentów w kontekście ich skutków fiskalnych, by w przyszłości uniknąć przykrych podatkowych niespodzianek.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 lipca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.296.2018.3.KR