statystyki

Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

autor: Marcin Szymankiewicz06.08.2018, 20:00
Regułą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi

Regułą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługiźródło: ShutterStock

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł z firmą A. (podatnik VAT czynny) umowę o roboty budowlane dotyczące budynku biurowego. Na podstawie tej umowy przedsiębiorca zobowiązał się wykonać prace remontowe w kilku pomieszczeniach budynku, w którym znajduje się siedziba firmy A. Remontowane pomieszczenia są własnością firmy A., która wykorzystuje je na własne potrzeby (biuro). Zgodnie z kontraktem za wykonane roboty budowlane przedsiębiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 000 zł netto plus VAT według właściwej stawki. Roboty budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru 30 lipca 2018 r., a ich odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił 2 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorca 3 sierpnia 2018 r. wystawił fakturę na kwotę 100 000 zł netto plus 23 000 zł VAT. Prace remontowe trwały od 28 maja do 30 lipca 2018 r., a umowa nie przewidywała okresów rozliczeniowych ani częściowych odbiorów. Przedsiębiorca nie otrzymał zaliczki na poczet wykonanych robót, a zgodnie z umową faktura ma być płatna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Czy prawidłowo przedsiębiorca wystawił fakturę z VAT, a nie w mechanizmie odwróconego obciążenia, i jak powinien rozliczyć VAT i PIT z tytułu wykonanych na rzecz firmy A. robót budowalnych? Przedsiębiorca VAT rozlicza na zasadach ogólnych, a podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego. VAT i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne.

VAT

Roboty budowlane w budynku znajdującym się w Polsce podlegają opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i art. 28e ustawy o VAT). W przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania mechanizm odwróconego obciążania stosowany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT dla świadczonych pomiędzy podatnikami VAT czynnymi robót budowlanych wymienionych w poz. 2‒48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, gdyż przedsiębiorca nie występuje w ich przypadku w charakterze podwykonawcy, lecz w przypadku robót budowlanych jest to niezbędny warunek dla objęcia ich odwróconym VAT (zob. art. 17 ust. 1h ustawy o VAT). Prawidłowo zatem przedsiębiorca na udokumentowanie wykonanych robót wystawił fakturę z VAT.

Regułą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku robót budowlanych wykonywanych m.in. na rzecz podatników VAT (a takim jest firma A. nabywca tych usług) obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny. Mianowicie, stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT, powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT (tj. m.in. w przypadku, gdy są wykonywane na rzecz innego podatnika VAT), z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Jednakże w analizowanej sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT (tj. 30. dnia od dnia wykonania usług), a w przypadku gdy nie określono takiego terminu ‒ z chwilą upływu terminu płatności (zob. art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. organy podatkowe powszechnie przyjmują, że bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych (budowlano-montażowych) pozostają uregulowania (procedury) łączące strony umowy, w szczególności procedury polegające na akceptacji prac wykonanych przez podatnika, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia. Z tego względu wskazują, że o wykonaniu robót budowlanych decyduje faktyczne ich zakończenie, a nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych. Podpisanie tego protokołu nie stanowi bowiem elementu świadczonej usługi budowlanej na rzecz zamawiającego. W tym zakresie warto poznać interpretacje indywidualne dyrektorów izb skarbowych: w Katowicach z 12 marca 2015 r. nr IBPP2/443-1256/14/IK; w Łodzi z 25 lutego 2015 r. nr IPTPP4/443-864/14-4/JM; w Bydgoszczy z 14 października 2014 r. nr ITPP1/443-810/14/MN.

W analizowanej sprawie roboty budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru 30 lipca 2018 r., natomiast ich odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił 2 sierpnia 2018 r., a 3 sierpnia 2018 r. przedsiębiorca wystawił fakturę. Należy zatem przyjąć, że obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowych robót budowlanych powstał w dacie wystawienia faktury potwierdzającej fakt ich wykonania, tj. 3 sierpnia 2018 r., gdyż faktura została wystawiona przed upływem 30. dnia od dnia wykonania tych usług (za który to dzień należy uznać 30 lipca 2018 r.). Przedsiębiorca powinien zatem zadeklarować VAT od tych robót w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przed wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych przedsiębiorca nie otrzymał na ich poczet zaliczki, a zatem art. 19a ust. 8 ustawy o VAT (wiążący powstanie obowiązku podatkowego z otrzymaniem np. zaliczki) nie znajdzie zastosowania.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 in principio ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). W przypadku przedmiotowych robót budowlanych podstawa opodatkowania odpowiada zatem kwocie netto wynagrodzenia przewidzianego w umowie, tj. 100 000 zł. Roboty budowlane wykonywane były w budynku biurowym, a zatem właściwa będzie podstawowa stawka podatku VAT wynosząca obecnie 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Podatek należny od tych usług wyniesie zatem 23 000 zł (23 proc. x 100 000 zł). W deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. przedsiębiorca powinien zatem wykazać podatek należny w wysokości 23 000 zł. 


Pozostało 47% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane