Pracownik zatrudniony przy realizacji projektu unijnego, nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie programu, dlatego nie może korzystać ze zwolnienia z PIT.
ORZECZENIE
Zdaniem podatnika środki, z których finansowane było jego wynagrodzenie, pochodziły z bezzwrotnej pomocy, a zadania, które wykonywał, były bezpośrednio związane z realizacją projektu, na który UE przeznaczyła środki. Uważał, że podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT i złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Uczelnia, która go zatrudniała, wypłacała wynagrodzenie z własnych środków, ale ostatecznie wynagrodzenie było pokrywane ze środków UE. Według organów podatkowych to uczelnia zatrudniająca skarżącego była beneficjentem, a wypłaty pochodziły z jej środków. Skarżący nie zgodził się z tym i złożył skargę do sądu.