Każdy podatnik przy rocznym rozliczeniu PIT może wybrać jedną organizację pożytku publicznego, której przekaże 1 proc. swojego podatku. Będzie tak również wtedy, gdy fiskus będzie musiał zwrócić podatnikowi nadpłatę PIT.

Według Doroty Borkowskiej, doradcy podatkowego w Grant Thornton Frąckowiak, podatkiem należnym jest podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego. W celu jego obliczenia mamy prawo uwzględnić przysługujące ulgi, zwolnienia i wyłączenia, czego nie robimy przy obliczaniu wysokości zaliczek wpłacanych w ciągu roku podatkowego.

- Wystąpienie podatku należnego powoduje, że możemy wskazać w zeznaniu organizację, której chcemy, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał 1 proc. naszego podatku. Dopiero po obliczeniu kwoty należnego podatku dokonuje się porównania z wielkością zaliczek, które zostały wpłacone na poczet podatku dochodowego - wyjaśnia Dorota Borkowska.

Jeśli okaże się, że kwota wpłaconych zaliczek przewyższa obliczony przez podatnika podatek należny, powstaje nadpłata. Wystąpienie nadpłaty nie przekreśla prawa do podzielenia się należnym od nas podatkiem z organizacją pożytku publicznego.

- Warunkiem przekazania kwoty nieprzekraczającej 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wpłata zaliczek i wystąpienie podatku należnego powoduje, że te przesłanki są spełnione - argumentuje Dorota Borkowska.

Zastrzega jednak, że wystąpienie nadpłaty w sytuacji nieistnienia obowiązku podatkowego - a więc jeśli mimo wpłacenia zaliczek w ciągu roku podatkowego przez podatnika lub pobrania ich przez płatnika okaże się, że osiągnięte dochody nie podlegają opodatkowaniu - spowoduje, że nie będzie tytułu do przekazania 1 proc. podatku.

49 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT