Błąd, który pojawił się w systemie Poltax wykorzystywanym w urzędach skarbowych, nie wpłynie na termin zwrotu nadpłat w PIT - zapewnia Ministerstwo Finansów.
W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że system komputerowy Poltax, który działa w administracji skarbowej, powoduje, że podatnicy decydujący się przekazać organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, poczekają dłużej na należny im zwrot podatku dochodowego.
Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, że po zgłoszeniu nieprawidłowości w systemie Poltax, związanym z błędnym wprowadzeniem terminu płatności, ministerstwo rozpoczęło prace nad jego usunięciem, a urzędy skarbowe otrzymały 18 lutego zalecane obejście problemu związane z modyfikacją (z wykorzystaniem aplikacji Poltax) wartości w polu termin płatności.
Usterka została już usunięta i Poltax z prawidłowym terminem płatności został przekazany do urzędów skarbowych, które od 10 marca mogą instalować jego nowe wydanie.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że prace związane z usunięciem nieprawidłowości nie będą miały wpływu na ustawowy bieg terminu związany ze zwrotem nadpłaty. Zgodnie z Ordynacją podatkową nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, a jeśli zeznanie zostało skorygowane - w ciągu trzech miesięcy od dnia jego skorygowania.
Resort tłumaczy też, że przepisy w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zostały uproszczone tak, aby coraz więcej osób decydowało się na wsparcie osób potrzebujących częścią swojego podatku i na pewno zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na czas oczekiwania na jego zwrot.