Po czterech latach od deregulacji zasad usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych resort finansów nie wyklucza zmian. Najpierw chce poznać opinie.
Wypowiedzieć się w tej sprawie można do końca września.W pierwszej kolejności chce zbadać, jak na usługi księgowe wpłynęła deregulacja obowiązująca od czterech lat. Dlatego w ankiecie pyta m.in.:
  • o obecny poziom wiedzy księgowych,
  • o zmianę jakości świadczonych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • o zmianę cen,
  • czy decyzja o deregulacji była słuszna.
Zmiany w tym zakresie od dawna postulują środowiska księgowych (m.in. w petycjach do MF). Domagają się ponownego uregulowania zawodu i przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przy prowadzeniu biura rachunkowego. Od czterech lat bowiem nie trzeba mieć żadnych uprawnień, żeby prowadzić taką działalność. Wystarczy, aby w biurze pracowały osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie były karane za przestępstwa m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.
Nowa ankieta dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl (w zakładce Rachunkowość).
Wcześniej resort pytał, co zmienić w ustawie o rachunkowości. Ankietę należało wypełnić do 21 czerwca br. (pisaliśmy o tym w artykule „Zmiany w prawie bilansowym ciągle możliwe”, DGP nr 117/2018).
Wczoraj natomiast zakończyły się konsultacje dotyczące struktur logicznych sprawozdań finansowych. Jest to związane z przyszłym obowiązkiem – sprawozdania finansowe za 2018 r. trzeba będzie sporządzać elektronicznie (a nie tylko przesyłać do Krajowego Rejestru Sądowego). Struktura logiczna będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Dlatego resort ogłosił konsultacje w tej sprawie. Drugi ich etap, planowany na sierpień, będzie się odnosił do struktur wynikających z rozporządzeń do ustawy o rachunkowości.
Nadal – do 30 lipca – trwają konsultacje w sprawie uproszczeń w VAT.