Niemal 155 tys. podatników mogło zostać usuniętych z rejestru VAT niezgodnie z przepisami . Najnowsze wyroki wskazują, że skarbówka powinna była informować o tym w decyzjach, a nie zwykłych zawiadomieniach
Oba wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie są na razie nieprawomocne i dotyczą wyłącznie podatników, których wyrzucono z rejestru VAT za składanie pustych deklaracji. Eksperci uważają jednak, że wykładnia sądu może mieć znaczenie także dla tych, którzy zawiesili działalność gospodarczą bądź wystawiali puste faktury. Słowem, bez decyzji ich wykreślenie mogło być nieskuteczne. A to oznacza, że wykreśleni powinni dalej figurować w rejestrze VAT.
Wyroki sądu mogą więc otworzyć im drogę do ubiegania się o odszkodowanie. Z jakiego tytułu? – Utraty wiarygodności, braku możliwości nawiązywania kontaktów handlowych, utraty źródła dochodów – wymienia Dorota Kosacka-Olszewska, doradca podatkowy, członek zarządu DK Doradztwo sp. z o.o.