Osoby fizyczne i firmy, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy podatnik buduje budynek, zaczyna go użytkować, ale nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie całości budynku.

Jak wyjaśnia Monika Mazur, prawnik w Auxilium, kwestie związane z naliczaniem i odprowadzaniem podatku od nieruchomości są szczegółowo uregulowane w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Ustawa wskazuje między innymi moment powstania obowiązku podatkowego.

- Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku - tłumaczy Monika Mazur.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

- W przypadku nieruchomości budynkowej lub budowli obowiązek podatkowy nie jest zależny od całkowitego zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie całości budynku - stwierdza Monika Mazur.

Dodaje, że wystarczy jedynie rozpoczęcie użytkowania części budowli lub budynku.

Ważne!

Na podatniku podatku od nieruchomości ciąży obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach (osoby fizyczne) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (firmy)