Odpowiadamy na kolejnepytania Czytelników nadesłane na adres e-mailowy: splitpayment@infor.pl. Wczoraj pisaliśmy m.in. o rozliczeniu w systemie podzielonej płatności faktur wystawionych przed 1 lipca, a otrzymanych po tej dacie. Wyjaśnialiśmy też, czy już w deklaracji za lipiec można wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni, a także, jak postępować, gdy firma ma kilka rachunków VAT w różnych bankach („Split payment w pytaniach Czytelników DGP”, DGP nr 132/2018).

W split paymencie tylko część VAT

– Czy są jakieś sankcje za uregulowanie w systemie podzielonej płatności tylko części kwoty VAT, a reszty na zwykły rachunek dostawcy? Np. faktura opiewa na 123 tys. zł, w tym kwota VAT to 23 tys. zł, a podatnik płaci w systemie podzielonej płatności tylko 8 tys. zł VAT.
Odpowiedzi udzielił Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów:
Zapłata wykazanej w fakturze kwoty VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności może obejmować zarówno całą kwotę podatku, jak i jej dowolną część. To podatnik decyduje, jaką wysokość podatku z faktury chce uregulować danym komunikatem przelewu. Jeżeli podatnik zdecyduje, że przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności zapłaci tylko część kwoty podatku, to pozostała kwota może być rozliczona w dowolny sposób (przykładowo innym komunikatem przelewu, zwykłym przelewem, gotówką). Ustalenia co do sposobu rozliczania wzajemnych należności należą do kontrahentów, a mechanizm podzielonej płatności to dodatkowa możliwość dokonywania tych rozliczeń.
Nie grożą za to skutki, o których mowa w pytaniu, czyli sankcje VAT, sankcje karne skarbowe, ani odsetki od zaległości podatkowych. O tego typu skutkach możemy mówić dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie wypełni obowiązków wynikających z innych przepisów ustawy o VAT.

Zapłata tylko kwoty VAT

– Czy jeżeli zabraknie pieniędzy na rachunku zwykłym, a będą one na rachunku VAT, można zapłacić kontrahentowi pojedynczym przelewem sam tylko VAT? Np. faktura opiewa na 123 tys. zł, a podatnik robi przelew w systemie split payment na 23 tys. zł, w tym w całości jest to kwota VAT?
– Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nabywca przekazał beneficjentowi w ramach mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie kwotę VAT wynikającą z faktury – odpowiada Anna Szczepańska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Wyjaśnia, że w tym celu w komunikacie przelewu split payment nabywca powinien wskazać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. W przypadku, gdy kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 tys. zł, kwota netto jest równa 100 tys. zł, a kwota VAT wynosi 23 tys. zł, w zleceniu split payment należy wpisać w polach „Kwota płatności” oraz „Kwota VAT” wartość 23 tys. zł. Taka też kwota zostanie przekazana na rachunek VAT beneficjenta.

Nie trzeba zgłaszać rachunku VAT

– Z DGP dowiedziałam się, że nie trzeba zgłaszać rachunków VAT do urzędu skarbowego. Taką samą informację uzyskałam z Krajowej Informacji Skarbowej. Nie pojawił się jednak żaden komunikat Ministerstwa Finansów w tej sprawie, a mój urząd skarbowy informuje inaczej. Jak więc mam postąpić i co zrobić, jeżeli urząd wycofa się ze swojego stanowiska, a rachunki zostały już zgłoszone? Na formularzu NIP-8 nie ma pola, które umożliwiałoby skorygowanie niewłaściwego zgłoszonego rachunku. Jest tylko miejsce na informację o likwidacji rachunku.
O tym, że rachunku VAT nie należy zgłaszać urzędowi skarbowemu, pisaliśmy w artykule „Rachunku VAT nie trzeba będzie zgłaszać fiskusowi” (DGP nr 95/2018), na podstawie odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Finansów na pytanie naszej redakcji. Niezależnie od tego w najbliższych dniach MF ma wydać objaśnienia podatkowe dotyczące split payment. Będą one chroniły podatników, którzy się do nich zastosują. W nich też znajdą się wyjaśnienia dotyczące kwestii informowania fiskusa o rachunku VAT.
Co zrobić, gdy takie konto zostało już zgłoszone? Zdaniem Janiny Fornalik, doradcy podatkowego z MDDP, nie trzeba takiej informacji korygować. – Podatnik nie podał przecież w takim zgłoszeniu nieprawdy – zwraca uwagę ekspertka.
Zgadza się natomiast ze stanowiskiem MF. Przypomina, że przepisy nakazują zgłaszać wszystkie rachunki firmowe. Konto VAT nie jest natomiast odrębnym rachunkiem przedsiębiorcy.

Zapłata VAT do urzędu skarbowego bez zmian

W opublikowanym wczoraj komunikacie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być realizowana komunikatem podzielonej płatności. Jeżeli przedsiębiorca go użyje, środki zostaną mu zwrócone.

Tak jak dotychczas, przelew do US powinien być wysłany z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza, np. VAT-7, VAT-7K.

Natomiast bank (SKOK), realizując taki przelew, zawsze w pierwszej kolejności pobierze pieniądze z rachunku VAT.