Producenci papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych odetchnęli. Po długim oczekiwaniu dowiedzieli się, jak będą wyglądać banderole, których użyją w przyszłym roku.
Wzory podatkowych i legalizacyjnych znaków akcyzy, którymi w 2019 r. oznaczane będą nowe produkty, znalazły się w projekcie opublikowanym wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dokument musiał być wydany, bo zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z 12 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 137) od przyszłego roku producenci e-papierosów i wyrobów nowatorskich nie tylko będą płacić akcyzę od swoich wyrobów, lecz także oznaczą je banderolami.
Długo jednak nie znali szczegółów. Dopiero dzięki najnowszemu projektowi poznali m.in. wzory banderoli, sposoby ich otrzymania oraz oznaczania nimi „opakowań jednostkowych” nowych wyrobów, jak też powiązane z tym koszty określone w załącznikach do projektu o numerach od 8 do 11.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło też, w jaki sposób producenci powinni umieszczać banderole na opakowaniach produktów.
Dróg będzie kilka. I tak banderola samoprzylepna znajdzie się bezpośrednio na butelce płynu do e-papierosów (na zamknięciu i korpusie opakowania). Producent będzie mógł też zamieścić ją bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn. Znaki akcyzowe znajdą się w takim wypadku u góry albo z boku opakowania. Producenci wyrobów nowatorskich umieszczą banderole na twardym opakowaniu z produktem (u góry, z tyłu i boku opakowania).
Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W praktyce będą jednak stosowane dopiero w 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy: w konsultacjach publicznych