Od tego roku obowiązuje nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej - umowa o pomocy przy zbiorach. Rolnik zatrudniający cudzoziemców do sezonowej pracy przy zbiorach w ramach takiego porozumienia ma obowiązki podatkowe względem pracownika i urzędu skarbowego.

„W związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii podatkowych wynikających z zatrudnienia cudzoziemców. W świetle nowej ustawy, cudzoziemców np. obywateli Ukrainy w rolnictwie do prac sezonowych zatrudniać będzie można w ramach "umowy o pomocy przy zbiorach" – pisze poseł Mirosław Maliszewski w zapytaniu do Ministerstwa Finansów.

Resort finansów wyjaśnia, jaka forma zatrudnienia wskazana jest w tym przypadku i jak w jaki sposób rolnik powinien rozliczyć pracę zatrudnionych z Ukrainy.