Podatniczka otrzymała do rozliczenia trzy formularze PIT. Dwa z zakładu pracy, przy czym w jednym pracowała do lipca 2008 r., a w drugim od października 2008 r., i jeden z urzędu pracy, gdyż otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych. Podatniczka nie wie, w jaki sposób rozliczyć te dochody i czy można to zrobić na jednym formularzu PIT.

Wszystkie dochody można rozliczyć w PIT-37. Przychody ze stosunku pracy należy wykazać łącznie, tj. zsumować i wpisać w rubryce: należności ze stosunku pracy, a kwotę zasiłku należy wykazać w rubryce: inne źródła.

W przypadku zatrudnienia w trakcie roku u różnych pracodawców istotne jest właściwe rozliczenie kosztów uzyskania przychodów. Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner, wskazuje, że regułę do rozliczania kosztów dla dochodów otrzymanych w danym roku zawiera art. 22 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Pracownicze koszty uzyskania przychodów są należne, a zarazem limitowane, zarówno w okresach miesięcznych, jak i w okresie rocznym. Jest to związane z tym, że przychody ze stosunku pracy mają zazwyczaj charakter miesięczny. Podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów w roku 2008 i 2009 wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy, ale nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, gdy podatnik uzyskuje równocześnie przychody z więcej niż jednego stosunku pracy.

Podatniczka pracowała u dwóch pracodawców, ale nie równocześnie, zatem obaj potrącili koszty odpowiednio za miesiące przepracowane.

- W zeznaniu rocznym można więc wykazać sumę kosztów uzyskania określonych przez wszystkich pracodawców w informacji PIT-11, bo nie przekroczą one kwoty limitu zapisanego w ustawie - mówi Grażyna Nelip.