Podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości w rozliczeniu za 2008 rok, nawet gdy dziecko skończyło 18 lat w trakcie roku.
Podatniczka wychowuje syna, który jeszcze się uczy. W 2008 roku dziecko skończyło 18 lat.
- Czy przysługuje mi pełna, w wysokości 1173,70 zł, ulga z tytułu wychowania syna, który w trakcie 2008 roku ukończył 18 lat - pyta pani Karolina z Zamościa.
Podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości.
Od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie ze skalą PIT, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę ulgi na dziecko, która w rozliczeniu za 2008 rok wynosi 1173,70 zł. Jeśli podatniczka spełnia warunki do skorzystania z tej ulgi, może ulgę na dziecko uwzględnić w pełnej wysokości. Bez znaczenia pozostaje fakt, że syn ukończył w roku podatkowym 18 lat.
Podstawa prawna
• Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).