Ustawa o PIT przewiduje, że źródłem przychodów podlegającym opodatkowaniu PIT jest odpłatne zbycie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie:

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

• prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przychody te trzeba oczywiście w odpowiedni sposób rozliczyć.

Trzy tryby opodatkowania

Obecnie mamy do czynienia z trzema zupełnie odrębnymi trybami opodatkowania tego, co uda się uzyskać ze zbycia nieruchomości i wymienionych wcześniej praw majątkowych (praw do nieruchomości). To, który z tych trybów znajdzie zastosowanie, zależy od tego, kiedy nabyta została dana nieruchomość lub jedno z wymienionych wcześniej praw do nieruchomości.

Wszystkie tryby opodatkowania nieruchomości mają jedną cechę wspólną. Z opodatkowaniem mamy do czynienia tylko wtedy, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Innymi słowy, jeżeli nabywamy mieszkanie np. w 2008 roku, to sprzedając je w 2014 roku, nie będziemy już musieli płacić od tej sprzedaży podatku.

Poza tym każdy z tych trybów przewiduje swój katalog zwolnień, które mają zastosowanie przed upływem pięciu lat. Każdy z tych trybów rozliczany jest też na innym formularzu podatkowym.

Zobacz pełną treść artykułu w eGP.