Rozliczając się z podatku dochodowego za 2008 rok, można odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, ale tylko takiego, który został zaciągnięty w latach 2002-2006 - przypomina doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Paweł Jabłonowski.

Zwrócił uwagę, że wiele osób myśli, że może również odliczać odsetki od kredytów, które zaciągali także w 2007 oraz w 2008 roku. Tymczasem będzie to możliwe, ale dopiero w rozliczeniach za 2009 rok. Od 1 stycznia tego roku przepisy się zmieniły i ulga odsetkowa obejmuje już także kredyty konsolidacyjne i refinansowe.

"Tymczasem wielu podatników jest przekonanych, że prawo do ulgi w podatku dochodowym daje im także kredyt konsolidacyjny lub refinansowy, zaciągnięty nawet po 2006 roku, byleby tylko był on powiązany z kredytem mieszkaniowym, który wzięli w latach 2002- 2006. A to nieprawda" - powiedział PAP Jabłonowski.

Kredyt konsolidacyjny zaciągają osoby mające kilka różnych kredytów, które łączą w jeden, np. ze względu na korzystniejsze oprocentowanie, dłuższy okres spłaty czy po prostu dla wygody, żeby mieć jedną miesięczną ratę. Natomiast kredyt refinansowy służy do spłaty wcześniejszych, mniej korzystnych.

Przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do odliczenia odsetek od spłacanego przez podatnika kredytu mieszkaniowego to tzw. ulga odsetkowa. Dotyczy ona kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006.

Formalnie ulga odsetkowa została zlikwidowana w 2007 r., ale ci, którzy mają już kredyty mieszkaniowe z lat 2002-2006, nadal korzystają z niej na zasadzie tzw. praw nabytych. Oznacza to, że mogą odliczać odsetki od kredytów mieszkaniowych do czasu ich spłacenia. Gdyby zaciągnęli je po 31 grudnia 2006 r., nie mogliby już korzystać z ulgi odsetkowej."W ten sposób prawo do ulgi odsetkowej stracili ci, którzy mieli kilka różnych kredytów i wzięli nowy, tzw. konsolidacyjny. Jeżeli zaciągnęli go po 31 grudnia 2006 r., to nie mogą już korzystać z ulgi podatkowej - nawet, jeżeli część ich długu wiąże się z zakupem mieszkania" - wyjaśnił Jabłonowski.

Jabłonowski dodał, że "prawa do ulgi odsetkowej nie mają też ci, którzy uznali, że nie są w stanie spłacać zbyt drogiego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego np. w 2005 r., i np. w 2007 r. zastąpili go innym, refinansowym".

Doradca przypomniał, że "od 1 stycznia 2009 r. przepisy się zmieniły i ulga odsetkowa obejmuje już także kredyty konsolidacyjne i refinansowe".

"Nowe, korzystniejsze rozwiązanie będzie jednak miało zastosowanie dopiero do rozliczenia podatku dochodowego za 2009 r. Oznacza to, że odsetki od kredytów konsolidacyjnych i refinansowych będą mogły być uwzględnianie dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2010 r." - powiedział Jabłonowski.

Chcąc skorzystać z ulgi odsetkowej, trzeba też pamiętać, że można to zrobić dopiero w rozliczeniu za ten rok, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa.

"Jeżeli spółdzielnia rozpoczęła budowę np. w 2006 r., ale ukończyła ją dopiero w 2008 r., to nawet jeżeli podatnik wziął kredyt mieszkaniowy w 2006 r., to po raz pierwszy będzie mógł odliczyć odsetki dopiero w rozliczeniu za 2008 r., składanym do 30 kwietnia 2009 r." - podkreślił Jabłonowski.