Zwrócił uwagę, że wiele osób myśli, że może również odliczać odsetki od kredytów, które zaciągali także w 2007 oraz w 2008 roku. Tymczasem będzie to możliwe, ale dopiero w rozliczeniach za 2009 rok. Od 1 stycznia tego roku przepisy się zmieniły i ulga odsetkowa obejmuje już także kredyty konsolidacyjne i refinansowe.

"Tymczasem wielu podatników jest przekonanych, że prawo do ulgi w podatku dochodowym daje im także kredyt konsolidacyjny lub refinansowy, zaciągnięty nawet po 2006 roku, byleby tylko był on powiązany z kredytem mieszkaniowym, który wzięli w latach 2002- 2006. A to nieprawda" - powiedział PAP Jabłonowski.

Kredyt konsolidacyjny zaciągają osoby mające kilka różnych kredytów, które łączą w jeden, np. ze względu na korzystniejsze oprocentowanie, dłuższy okres spłaty czy po prostu dla wygody, żeby mieć jedną miesięczną ratę. Natomiast kredyt refinansowy służy do spłaty wcześniejszych, mniej korzystnych.

Przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do odliczenia odsetek od spłacanego przez podatnika kredytu mieszkaniowego to tzw. ulga odsetkowa. Dotyczy ona kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006.

Formalnie ulga odsetkowa została zlikwidowana w 2007 r., ale ci, którzy mają już kredyty mieszkaniowe z lat 2002-2006, nadal korzystają z niej na zasadzie tzw. praw nabytych. Oznacza to, że mogą odliczać odsetki od kredytów mieszkaniowych do czasu ich spłacenia. Gdyby zaciągnęli je po 31 grudnia 2006 r., nie mogliby już korzystać z ulgi odsetkowej.