Spółki nie mogą jeszcze składać swoich sprawozdań do Monitora Polskiego B drogą elektroniczną. Jak poinformowało GP Centrum Informacyjne Rządu, obecnie toczy się postępowanie dotyczące zakupu platformy elektronicznej do obsługi elektronicznych sprawozdań publikowanych w Monitorze Polskim B. Po zakończeniu procesu związanego z zakupem platformy elektronicznej i jej wdrożeniem będzie istniała możliwość przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Nie nastąpi to jednak wcześniej niż w drugim kwartale bieżącego roku.

Według Macieja Czapiewskiego, biegłego rewidenta z M2 Audyt, wprowadzenie systemu elektronicznego przesyłania i publikowania danych w Monitorze Polskim B może przynieść korzyści zarówno dla spółek sporządzających sprawozdania, jak i ich odbiorców.

Można się spodziewać, że koszty publikacji wersji elektronicznej będą niższe od obecnych kosztów składu i druku wersji papierowych.

- Oczywiście trzeba pamiętać, że będzie wymagane złożenie podpisu elektronicznego pod przesyłanymi do publikacji dokumentami - twierdzi nasz rozmówca.

Powstaje pytanie, czy podpis elektroniczny będzie składać tylko osoba wysyłająca dokumenty do publikacji czy wszystkie osoby, których podpisy są na wysyłanych dokumentach. Podpisanie dokumentów przez więcej osób będzie oznaczać dodatkowe koszty związane z uzyskaniem certyfikatów kwalifikowanych dla wymienionych wyżej osób, chociaż należy spodziewać się, że koszty uzyskania certyfikatów będą maleć, zaś zakres ich stosowania poszerzać się.

Elektroniczny Monitor Polski B ułatwiłby również wgląd i obniżenie kosztów zapoznania się z opublikowanymi danymi. Maciej Czapiewski twierdzi, że obecnie osoba zainteresowana zapoznaniem się z opublikowanym raportem musi skorzystać ze specjalistycznych (zwykle odpłatnych) serwisów, prenumerować Monitor Polski B lub odszukać publikację w biblio-tece. Ekspert uważa więc, że wprowadzenie nieodpłatnego elektronicznego systemu wyszukiwania i przeglądu opublikowanych sprawozdań finansowych, np. z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, usunęłoby te niedogodności. Służyłoby to niewątpliwie zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Ważne!

Wprowadzenie nieodpłatnego elektronicznego systemu wyszukiwania i przeglądu opublikowanych sprawozdań finansowych służyłoby niewątpliwie zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego