Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z budynku lub lokalu jest podobne do czynszu dzierżawnego, więc trzeba od niego zapłacić podatek dochodowy – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła współwłaścicielki gruntu i budynku usługowo-biurowego, zajmowanych bezprawnie (bez tytułu prawnego) przez jedną z firm. Kobieta od lat chodziła po sądach, by odzyskać pełne władztwo nad zajętą nieruchomością. W końcu wygrała. Sąd powszechny orzekł, że firma ma opuścić bezprawnie zajmowaną część nieruchomości i zapłacić właścicielce określoną kwotę.
Firma nie wykonała jednak tego wyroku i nadal zajmuje, bez tytułu prawnego, nieruchomość. Właścicielka wystąpiła więc z powództwem przeciwko firmie z żądaniem zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. I znów prawomocnie wygrała.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy takie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest zwolnione z PIT.
Kobieta uważała, że tak, bo – jak argumentowała – należy to traktować jak zadośćuczynienie, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT jest zwolnione z podatku. Twierdziła, że jest to zadośćuczynienie za to, że została pozbawiona władztwa nad nieruchomością, która przez cały ten czas była w posiadaniu samoistnym podmiotu niemającego do tej niej żadnego tytułu prawnego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z tym. Uważał, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (uregulowane w kodeksie cywilnym) nie jest zwolnione z PIT.
Z organem zgodziły się zarówno WSA w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekły, że wynagrodzenie, jakie otrzyma właścicielka, nie jest odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem. Nie jest to bowiem zapłata za naprawienie szkody majątkowej, ani niematerialnej. W związku z tym wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania nie jest zwolnione z podatku ani na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b, ani pkt 3 ustawy o PIT.
Uzasadniająv wyrok NSA, sędzia Antoni Hanusz wyjaśnił, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest podobne do czynszu dzierżawnego.
orzecznictwo
Wyrok NSA z 12 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1544/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia