Zgodnie z zapowiedzią w drugiej części komentarza do wybranych regulacji ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; dalej: ustawa o CIT) kontynuujemy omawianie przepisów, które dotyczą podatkowych kosztów uzyskania.
Analizie poddane zostały całkiem nowe zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego. Mimo krótkiego okresu obowiązywania tych regulacji, już dzisiaj można stwierdzić, że budzą one dużo emocji podatników. Nie do końca precyzyjna implementacja prawa unijnego może zaś przysporzyć firmom całkiem niepotrzebnych problemów (czego przykładem są koszty leasingu operacyjnego).