statystyki

Poradnia rachunkowa z 11 czerwca

autor: Marcin Nagórek11.06.2018, 09:45; Aktualizacja: 11.06.2018, 12:56
Operacje dotyczące pobrania gotówki do kasy urzędu z banku i operacje odwrotne powinny następować z użyciem konta 141

Operacje dotyczące pobrania gotówki do kasy urzędu z banku i operacje odwrotne powinny następować z użyciem konta 141źródło: ShutterStock

Czy konto 761 jest właściwe dla kar Czy kontrola może wykazać błędne poświadczenie księgowego Czy przekazując gotówkę z banku do urzędu, można pomijać konto 141.

Kontrola wewnętrzna w naszej gminie wykazała uchybienia w zakresie operacji na różnych kontach. Na koncie 761 ujmowano kary (grzywny) za nieterminowe wykonanie umów, z kolei na koncie 980 nie ujmowano zmian (zwiększeń, zmniejszeń) planu wydatków. Czy doszło do naruszenia przepisów?

Zasadnicze znaczenie dla oceny opisanych uchybień ma przede wszystkim rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. I tak, jeśli chodzi o uchybienie w postaci ujmowania na koncie 761 otrzymanych kar za nieterminowe wykonywanie umów, to przypomnieć należy, że jest ono oznaczone w ww. regulacji jako „Pozostałe koszty operacyjne”. Z opisu konta (Załącznik 3. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wynika z kolei, że służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się m.in. kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. W kontekście pytania czytelnika nie wydaje się jednak, aby konto 761 zostało prawidłowo zastosowane. Skoro bowiem mowa o otrzymanych karach czy grzywnach, to powinno być zastosowane inne konto. Mianowicie oznaczone jako 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”. Z opisu tego konta (wspomniany już załącznik nr 3) wynika, że służy ono do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się m.in. odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane – w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Z powyższego wynika więc, że doszło do naruszenia ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym operacji dokonywanych na niewłaściwym koncie.

Odmiennej oceny wymaga kwestia nieujmowania na koncie 980 – zmian planu wydatków jednostki budżetowej. Konto owo jest oznaczone jako „Plan finansowy wydatków budżetowych”. Z jego opisu wynika, że służy ono do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

  • równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
  • wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
  • wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Zatem w kontekście określonego przez ustawodawcę przeznaczenia tegoż konta, nieujmowanie tamże zmian planu wydatków jednostki budżetowej – w zakresie jego zwiększeń bądź zmniejszeń – stanowi o naruszeniu ww. rozporządzenia.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane