Od początku marca podatnicy będą musieli stosować nową ustawę o podatku akcyzowym. Jak wyjaśnia nam Maciej Grela, doradca podatkowy z kancelarii Gide Loyrette Nouel, w nowej ustawie zniesiono dotychczasowy podział na wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane. Zmiana nastąpiła w związku z rezygnacją z opodatkowania większości wyrobów kwalifikowanych dotychczas do kategorii wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (poza samochodami osobowymi).

- Nowe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie w kontekście wyłączenia z opodatkowania akcyzą towarów, tj. wyrobów futrzarskich czy broni myśliwskiej, dla których utrzymywanie opodatkowania uzasadniały głównie względy historyczne (w praktyce produkty te nie podlegały opodatkowaniu akcyzą, gdyż zostały objęte stawką zero) - podkreśla Maciej Grela.

Jednocześnie w nowym katalogu wyrobów akcyzowych uwzględniono energię elektryczną, która przez dotychczasowe przypisy była wadliwie zaliczana do wyrobów niezharmonizowanych, mimo objęcia jej harmonizacją na poziomie wspólnotowym.