W ostatnim czasie coraz więcej firm odczuwa problemy z płynnością finansową. Jeśli nie ma pieniędzy na koncie, nie ma z czego zapłacić wierzycielom. Ci jednak nie muszą już czekać w nieskończoność, aż dłużnik ureguluje płatności. Od 1 grudnia 2008 r. obowiązują bowiem nowe przepisy dotyczące ulgi na złe długi. Jeśli dłużnik nie zapłaci należności wynikającej z faktury w ciągu 180 dni od jej wystawienia, wierzyciel może skorygować VAT wykazany na tej fakturze. Nie wszyscy jednak skorzystają z ulgi na złe długi.

Korzystna zmiana

W czasie kryzysu coraz więcej podatników będzie korzystało z ulgi na złe długi. Ulga przestała być martwa wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT. Zgodnie z nią wierzytelność zostanie uznana za nieściągalną już po 180 dniach od upływu terminu płatności faktury. Podatnik, który uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności, będzie miał prawo do korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. A zatem przepis jest bardzo korzystny dla podatników, którzy nie są w stanie wyegzekwować należności. Ekonomicznie sprawa wygląda następująco. Podatnik wystawia fakturę VAT, a zatem dłużnik musi zapłacić podatek w wysokości wykazanej na fakturze. Dzięki uldze na złe długi, w sytuacji gdy dłużnik nie zapłaci, podatnik będzie mógł skorygować swój podatek należny, czyli nie poniesie jego ciężaru.

Nie wszyscy skorzystają

Warto jednak znać obostrzenia dla zastosowania ulgi. Przede wszystkim należy pamiętać, że z ulgi nie można skorzystać, jeśli dłużnik jest w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego. Jeśli więc dłużnik zostanie postawiony w stan upadłości, a zatem uprawdopodobnienie nieściągalności jest prostsze, nie można skorzystać z ulgi, bo zabrania tego ustawa o VAT.

Z ulgi nie można również skorzystać, jeśli dłużnikiem nie będzie podatnik VAT czynny, czyli np. osoba fizyczna. Nowelizacja ustawy o VAT skróciła także czas na dokonanie korekty podatku. Obecnie podatnik ma dwa lata na korektę podatku należnego. Po upływie tego terminu nie będzie mógł skorzystać z ulgi.

Kolejnym utrudnieniem jest konieczność zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku. Zgodnie z przepisami o VAT podatnik musi zawiadomić dłużnika, że chce dokonać korekty. Jeśli mimo to dłużnik nie zapłaci należności, to podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi. Utrudnieniem jest jednak posiadanie potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Jeśli więc dłużnik nie potwierdzi, że otrzymał zawiadomienie o chęci skorygowania VAT, wydaje się, że nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi.

Jeśli jednak dłużnik potwierdzi odbiór zawiadomienia, będzie musiał zapłacić należność w ciągu 14 dni, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał pomniejszyć podatek naliczony, a jeśli nie będzie u niego występował podatek naliczony, będzie zobowiązany powiększyć swój podatek należny.