Zwycięstwo kancelarii prawnej pokazuje, że działy doradztwa podatkowego w kancelariach rosną w siłę. Zazwyczaj są to niewielkie praktyki podatkowe, które mają wspierać podstawową działalność kancelarii, czyli świadczenie usług prawnych. Coraz częściej jednak działy doradztwa podatkowego stają się równoległą gałęzią działalności kancelarii.

W grupie najmniejszych firm pojawia się najwięcej firm spoza stolicy, w tym również z małych miejscowości. W III Rankingu sklasyfikowaliśmy aż 16 nowych firm w tej grupie, a dwie spadły z grupy wyższej.

Zwycięzcy

Dział doradztwa podatkowego kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (na zdjęciu na pierwszej stronie wraz z konsultantami niewliczanymi do rankingu) po raz drugi z rzędu został zwycięzcą zestawienia, m.in. dzięki wzrostowi przychodów. Stało się tak, mimo że kancelaria obsłużyła mniej klientów w stosunku do roku 2007 oraz doradztwem podatkowym zajmuje się w sumie pięć osób (w 2007 roku liczba doradców i innych osób z uprawnieniami wyniosła siedem).

Na drugim miejscu została sklasyfikowana kancelaria prawna Chadbourne & Parke LLP, z której odszedł jeden doradca podatkowy. W rezultacie dział podatkowy kancelarii został sklasyfikowany w grupie najmniejszych firm. W porównaniu do II Rankingu firma wykazała również większą liczbę klientów (w roku 2007 - 95., a w roku 2008 - 109.). Przypomnijmy, że w III Rankingu badaliśmy liczbę klientów aktywnych, a w II Rankingu liczbę stałych klientów oraz liczbę klientów tymczasowych. Suma tych ostatnich liczb powinna jednak składać się na liczbę klientów aktywnych, a zatem zamiast dwóch kategorii w III Rankingu wprowadziliśmy jedną. W kancelariach prawnych chodziło o klientów, dla których usługa doradztwa podatkowego była usługą główną.

Na podium awansowała spółka Doradztwo Podatkowe Graczyk i Wspólnicy z Wodzisławia Śląskiego, która w porównaniu z rokiem ubiegłym poprawiła swój wynik finansowy, mimo że obsłużyła 40 klientów mniej.

Nowe firmy

Firmy takie jak Tax-US podatki, Biuro Rachunkowe Super Nowa, RMK Spółka Doradztwa Podatkowego i inne, które pierwszy raz wzięły udział w rankingu, pokazują, że mogą osiągać bardzo dobre wyniki. Często są to firmy, które bardzo prężnie działają na lokalnych czy regionalnych rynkach, a zdarza się również, że na rynku ogólnopolskim. Co więcej, dzięki przyjętym przez GP kryteriom firmy te pokazują, że nie trzeba mieć bardzo wysokich dochodów, aby osiągnąć sukces. Przykładem jest Tax-US podatki, która w 2008 roku osiągnęła przychód w wysokości ponad 300 tys. zł, a zajęła czwarte miejsce. Do sukcesu firmy przyczyniła się m.in. bardzo dobra renoma doradców firmy, głównie Zbigniewa Błaszczyka, oraz samej firmy.

Największy wzrost w stosunku do miejsca z poprzedniego rankingu GP zanotowała spółka KSK Doradcy z Katowic. Tak duża liczba nowych firm, które pojawiały się w tej grupie, wpłynęła jednak na możliwość właściwej oceny zmian na pozycjach rankingowych. W firmie KSK Doradcy wzrosły przychody o 190 tys. zł oraz niemal podwoiła się liczba klientów.

W porównaniu z wynikami za 2007 rok przychody w tej grupie firm raczej rosły, choć trzy firmy odnotowały mniejsze przychody w 2008 r.