Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o opłacie skarbowej. Głównym celem nowelizacji jest uproszczenie składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Obecnie Ordynacja podatkowa nakłada na podatników obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, dostrzega, że jest to bariera utrudniająca korzystanie z tej formy przesyłania deklaracji podatkowych.

Warto zaznaczyć, że zniesienie wymogu poinformowania naczelnika urzędu skarbowego ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy chcą przesyłać e-deklaracje. Wcześniej GP informowała o tym, że resort finansów zamierza zlikwidować również wymóg posiadania e-podpisu z kwalifikowa- nym certyfikatem. Rezygnacja z e-podpisu miałaby jednak dotyczyć wyłącznie osób fizycznych składających zeznanie roczne PIT-37.

Rząd w przyjętym projekcie określił, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, czyli bez vacatio legis. Uzasadnieniem dla takiej regulacji jest to, aby już podatnicy rozliczający się za 2008 rok nie musieli uzyskiwać zawiadomienia.

Nowelizacja dotyczy również zmian w ustawie o opłacie skarbowej. Chodzi o zniesienie opłaty od pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z założeniami projektu podatnik, który udzielił pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji papierowych, będzie musiał udzielić dodatkowego pełnomocnictwa do składania e-deklaracji. Wzór takiego pełnomocnictwa określi w rozporządzeniu minister finansów.