Jeśli były małżonek uczestniczy w wychowaniu potomka, nie wyklucza to prawa drugiego rodzica do rozliczenia podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Szef KAS z urzędu zmienił interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która taką możliwość kwestionowała. Sprawa dotyczyła podatniczki, która po rozwodzie wychowywała 9-letniego syna. Były mąż utrzymał prawa rodzicielskie, płaci alimenty na dziecko oraz spędza z nim czas regularnie, w ustalony sposób. Wygląda to tak, że ojciec zajmuje się synem w co drugi weekend, raz w tygodniu odbiera go z zajęć pozalekcyjnych, a ponadto spędza z nim część wakacji i świąt. Matka argumentowała, że obowiązki związane z codzienną opieką i wychowaniem dziecka spoczywają jednak na niej. W związku z tym w zeznaniu podatkowym za 2017 r. chciała się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dyrektor KIS takiego prawa jej odmówił.
Organ podatkowy wyjaśnił, że preferencyjny sposób obliczenia podatku przysługuje tylko, jeśli dziecko jest wychowywane bez wsparcia drugiego rodzica. Dyrektor KIS ocenił, że w przypadku podatniczki ten warunek nie był spełniony, a dziecko wychowywane jest wspólnie przez oboje rodziców. Stwierdził też, że nie sposób uznać, że w zorganizowanym trybie wykonywania władzy rodzicielskiej zachodzą dwa odrębne procesy wychowania przez ojca i matkę. – Skoro dwie osoby wychowują to samo dziecko, to nie można uznać, że którakolwiek z nich wychowuje je samotnie – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretację tę zmienił szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jego zdaniem w sytuacji, gdy żadne z rodziców nie jest pozbawione władzy rodzicielskiej, prawo do preferencji podatkowej ma ten z nich, który sprawuje nad dzieckiem ciągłą opiekę, a więc stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka.
– Nie jest przy tym konieczne, aby drugi z rodziców był całkowicie wyeliminowany z opieki i wychowania dziecka – podkreślił szef KAS. Syn mieszka z matką, spędza z nią większą część czasu i to ona dba o zaspokajanie jego potrzeb, zdrowie czy zakup odzieży i obuwia, dlatego ma prawo rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 17 kwietnia 2018 r., sygn. DPP7.8222.28.2018.OBQ.