Spółka kapitałowa przekształcana w osobową nie musi płacić podatku od nieopodatkowanej wcześniej części wkładu – potwierdził NSA. Podobne wyroki zapadły w sądzie kasacyjnym także 19 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3640/15), 17 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2463/15), 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1006/15 oraz II FSK 1007/15). Stanowisko NSA w sprawie, która od lat budziła spory, jest już przesądzone.
Chodzi o PCC przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową. Fiskus chciałby go pobierać, bo przy zakładaniu np. spółki z o.o. opodatkowane jest tylko to, co trafia do jej kapitału zakładowegoy. Natomiast w spółkach osobowych podatek jest od całego majątku. Dlatego organy podatkowe uważają, że przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową do budżetu powinna trafić danina od nieopodatkowanej wcześniej części kapitału.
Tak też było w sprawie, która trafiła do NSA. Spór dotyczył wyłączonej wcześniej z PCC wymiany udziałów między spółką przekształcaną (z o.o.) a inną spółką kapitałową. Wolny od podatku kapitał miał zostać teraz przeniesiony do spółki osobowej, powstałej z przekształcenia spółki z o.o.
Spółka uważała, że nie powinna płacić od niego podatku. Argumentem był dla niej art. 9 ust. 11 lit. a ustawy o PCC. Nie pozwala on przy przekształceniu pobierać daniny od wkładów do spółek kapitałowych, których wartość była uprzednio opodatkowana na terytorium państwa członkowskiego innego niż RP albo od których, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, podatek nie był naliczany. Spółka tłumaczyła, że skoro Polska sama zrezygnowała z PCC od wymiany udziałów pomiędzy spółkami kapitałowymi, to – w świetle tego przepisu – nie może opodatkowywać tej części przy przekształceniu w spółkę osobową.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że art. 9 ust. 11 lit. a ustawy o PCC dotyczy wyłącznie spółek europejskich, a nie polskich.
Spółka wygrała w sądach obu instancji. WSA w Poznaniu uznał stanowisko organu za sprzeczne z prawidłową wykładnią przepisu, a także z zasadą neutralności podatkowej i zakazem dyskryminacji.
NSA utrzymał wyrok w mocy. Sędzia Bogdan Lubiński wyjaśnił, że państwo członkowskie to także Polska i że przepis ma zastosowanie zarówno do tej części wkładu, która była opodatkowana w Polsce, jak i do tej, od której na wcześniejszym etapie nie pobrano podatku.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1158/16.