Nowe przepisy przewidują, że podatnicy lub płatnicy nie będą musieli zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze złożenia deklaracji w formie elektronicznej.

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, w nowych przepisach doprecyzowano, że deklaracja składana przez internet może być podpisana także przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą internetu oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa, podatnik lub płatnik będzie musiał złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego.

Minister finansów określi ponadto w rozporządzeniu wzór pełnomocnictwa i wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

"Takie rozwiązanie zagwarantuje bezpieczeństwo systemu e- Deklaracje, który obsługuje składanie deklaracji w formie elektronicznej" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowano też, aby znowelizowane przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia. CIR poinformowało, że taki termin ma umożliwić podatnikom podatku dochodowego złożenie w formie elektronicznej zeznań rocznych za 2008 r. z zastosowaniem nowej uproszczonej procedury.