Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupił murowany dom położony na terenie rodzinnych ogrodów działkowych musi zapłacić 19-proc. podatek – orzekł NSA.
Spór w tej sprawie toczył mężczyzna, który sprzedał odziedziczone mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Za pieniądze spłacił długi. Wystarczyło mu jeszcze na działkę z murowanym budynkiem na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.
Altana była jedyną nieruchomością, jaką posiadał. Mężczyzna wprowadził się tam wraz z całą rodziną. Przekonywał, że budynek został przystosowany do całorocznego zamieszkania. Przedstawił nawet dokumentację fotograficzną. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał jednak, że mężczyzna nie zrealizował celu mieszkaniowego i powinien zapłacić podatek od dochodu ze zbycia odziedziczonego mieszkania.
Reklama
Fiskus zwrócił uwagę, że – w świetle ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2176) – działki mają charakter wypoczynkowo-rekreacyjny, a w altanach obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Zgodnie z ustawą o PIT natomiast dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej konieczne jest nabycie budynku mieszkalnego.
Z podatnikiem zgodził się WSA w Bydgoszczy. Stwierdził, że dla zwolnienia z PIT liczy się realizacja celu mieszkaniowego, a skoro podatnik wraz z całą rodziną mieszka w altanie, to znaczy, że cel ten realizuje.
Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jan Rudowski zwrócił uwagę, że altany budowane na ogródkach działkowych nie mogą realizować celu mieszkaniowego, bo ustawa o ROD wyraźnie tego zakazuje. Podkreślił, że nie można realizować celu wbrew ustawie. Dodał, że w świetle ustawy o PIT nie liczy się samo wydatkowanie pieniędzy na cel mieszkaniowy, tylko nabycie konkretnej nieruchomości, w której będzie on realizowany.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1128/16.