Rząd oczekuje pozytywnej decyzji w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej w Trybunale Sprawiedliwości UE - podał NIK powołując się na odpowiedź wiceministra Tomasza Robaczyńskiego w wyjaśnieniu do kontroli realizacji budżetu w 2017 roku przeprowadzonej przez NIK.

"Podsekretarz Stanu Tomasz Robaczyński wyjaśnił, że kierownictwo Ministerstwa Finansów nie podjęło decyzji o rozpoczęciu procesu legislacyjnego dotyczącego nowego rozwiązania z uwagi na trwający dialog Polski i Komisji Europejskiej oraz oczekiwanie na wydanie pozytywnej dla Polski decyzji w sprawie podatku do sprzedaży detalicznej" - napisano.

"Rząd był zdeterminowany bronić pierwotnej wersji podatku od sprzedaży detalicznej i brał pod uwagę tylko niewielkie modyfikacje tego podatku w wyniku rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - dodano.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, w jej pierwotnym brzmieniu, przewidywała wprowadzenie tego podatku od dnia 1 września 2016 r. Na mocy decyzji z 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie przedmiotowego podatku, nakazując jednocześnie zawieszenie jego stosowania do czasu zakończenia postępowania.

Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotychczas nie została rozstrzygnięta.