Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells zostało nominowane do Europejskiej Nagrody Podatkowej (European Tax Award 2018), przyznawanej przez Międzynarodowy Przegląd Podatkowy (International Tax Review), w kategorii Firma Podatkowa Roku w Polsce (Poland Tax Firm of the Year).

Dodatkowo, kancelaria Hogan Lovells w Polsce otrzymała nominacje w następujących kategoriach:

- Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Bankowym (European Banking Tax Deal of the Year) - nominacja w tej kategorii została przyznana za kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe świadczone przez Hogan Lovells (biuro w Warszawie oraz Londynie) na rzecz londyńskich oddziałów BNP Paribas SA oraz UniCredit Bank AG (pełniących rolę aranżerów i wiodących menedżerów) w zakresie sekurytyzacji wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości 2,3 mld zł, należących do Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Reklama

- Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Private Equity (European Private Equity Tax Deal of the Year) - nominacja w tej kategorii została przyznana za kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe świadczone na rzecz Arcus Infrastructure Partners przy nabyciu pakietu 85% akcji w Gdańsk Transport Company S.A. - spółce celowej, która wybudowała i posiada koncesję na eksploatację północnego odcinka autostrady A1 w Polsce. W grudniu 2016 r. Arcus Infrastructure Partners sfinalizował nabycie (od Grupy NDI S.A. oraz Transport Infrastructure Investment Company S.a r.l.) spółki NDI Autostrada sp. z o.o., posiadającej 25,31% akcji Gdańsk Transport Company S.A. W listopadzie 2016 r., w ramach strategii akwizycyjnej, NDI Autostrada sp. z o.o. skorzystała z prawa pierwszeństwa do nabycia 30% akcji Gdańsk Transport Company S.A. od A1 Invest AB Skanska oraz 29,69% akcji od John Laing Infrastructure Limited - te transakcje zostały sfinalizowane odpowiednio w lutym oraz marcu 2017 roku.

Reklama

Pozostałe biura Hogan Lovells w Europie zostały nominowane w następujących kategoriach:

- Firma Podatkowa Roku w Niemczech (Germany Tax Firm of the Year).

- Firma Podatkowa Roku w Luksemburgu (Luxembourg Tax Firm of the Year).

- Europejska Firma Roku w kategorii Spory Podatkowe (European Tax Disputes Firm of the Year).

- Europejska Firma Roku w kategorii Podatki Bezpośrednie (European Indirect Tax Firm of the Year).

- Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Usług Finansowych (European Financial Services Tax Deal of the Year).

- Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Telekomunikacyjnym oraz Technologii (European Telecommunications and Technology Tax Deal of the Year).

Zespół specjalistów z Praktyki Podatkowej warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, od spraw związanych z VAT-em, aż po międzynarodowe prawo podatkowe. Hogan Lovells reprezentuje klientów w sprawach spornych i postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi. Specjalizuje się, między innymi, w kwestiach podatkowych związanych z: finansami przedsiębiorstw (w tym transakcjach fuzji i przejęć), rynkami kapitałowymi (w tym transakcjach sekurytyzacji), projektami nieruchomościowymi i infrastrukturalnymi (w tym zagadnieniami związanymi z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym (PPP)), funduszami inwestycyjnym, finansowaniem, ubezpieczeniami, zatrudnieniem, e-commerce / działaniami marketingowymi oraz promocyjnymi.

W skład zespołu Praktyki Podatkowej Hogan Lovells, zarządzanej przez radcę prawnego Andrzeja Dębca (Partner), wchodzą: doradca podatkowy Dorota Walerjan (Counsel), radca prawny Zbigniew Marczyk (Counsel), radca prawny Joanna Fiema-Kurek (Associate), aplikant adwokacki Jan Starybrat oraz doradca podatkowy i aplikant adwokacki Damian Bugaj.