Zagraniczne osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą prowadzić księgi rachunkowe. Nie ma w tym przypadku znaczenia wartość osiąganych przychodów. Tego obowiązku nie zmienia nowelizacja art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) która weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Pojawiają się jednak głosy, że w tym przypadku ma zastosowanie limit do prowadzenia, ksiąg rachunkowych w wysokości 1,2 mln euro.

Nieporozumienia mogą wynikać z obecnego brzmienia przepisu. Nakazuje on prowadzenie ksiąg rachunkowych osobom zagranicznym, oddziałom i przedstawicielstwom przedsiębiorstw zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Agata Wiktorowicz z zespołu Księgowych Usług Doradczych PricewaterhouseCoopers potwierdza, że zmiana sformułowania w ustawie o rachunkowości nie oznacza, że zmianie uległ zakres obowiązywania tego przepisu.

Ekspert zwraca również uwagę na uzasadnienie MF do tej nowelizacji. Według wyjaśnień resortu w zakresie podmiotowym jednostek stosujących przepisy ustawy o rachunkowości zastąpiono określenie zagranicznych jednostek i osób prawnych (fizycznych) określeniem z art. 5 oraz w art. 85 i 93 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- Oznacza to, że nowelizacja nie miała na celu zmiany zakresu podmiotowego omawianego przepisu - podkreśla nasza rozmówczyni.

Dodaje, że wykreślenie z przepisu sformułowania: bez względu na wielkość przychodów nie oznacza, że w przypadku zagranicznych osób fizycznych należy stosować limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości nie wprowadza żadnej granicznej wartości przychodów w przypadku zagranicznych osób fizycznych. Dlatego, według Agaty Wiktorowicz, należy rozumieć, że do wszystkich tego rodzaju podmiotów stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.