- Model docelowy rozstrzyga kwestie miejsca i zasad opodatkowania poszczególnych dochodów bardziej kompleksowo i systemowo spójnie. Biorąc jednak pod uwagę plany wpisania go do całościowego rozwiązania, jakim ma być wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB), powstaje wątpliwość, jak szybko uda się go wdrożyć - mówi Agnieszka Wnuk z Crido Taxand.

Dwa tygodnie temu Komisja Europejska ogłosiła plan wprowadzenia unijnego podatku obrotowego od niektórych usług internetowych. Jak wejście w życie nowej daniny zmieni sytuację polskich firm?
Wejście w życie nowego podatku miałoby jeden zasadniczy skutek dla polskich przedsiębiorców prowadzących lub planujących transgraniczną działalność cyfrową. Jeżeli bowiem przekroczyliby limity ustalone przez KE (750 mln euro światowych przychodów i 50 mln euro przychodów w Unii Europejskiej – red.), musieliby płacić daninę od swoich zagranicznych zysków. Ta zasadnicza nowość wiąże się z wieloma dodatkowymi zmianami, np. koniecznością rejestracji dla celów VAT w obcej jurysdykcji, bądź też uważnym monitorowaniem, czy nie powstał już taki obowiązek. Patrząc na sprawę szerzej, można też stawiać tezę, że wprowadzenie podatku od transakcji cyfrowych pomoże stworzyć dla polskich firm warunki do bardziej uczciwego konkurowania na rynku usług cyfrowych.
Jakie branże muszą liczyć się ze zmianami? Czy nowy podatek przełoży się na wzrost cen za reklamę w internecie i za korzystanie np. z Ubera bądź Airbnb?
Jeżeli chodzi o rozwiązanie tymczasowe, zmiany obejmą przede wszystkim branże reklamy internetowej, w tym udostępniania przestrzeni na reklamę oraz elektroniczne usługi pośrednictwa (sharing economy), a także sprzedaż danych zebranych w internecie. Nie będzie natomiast podatku od streamingu i w związku z tym nie powinna podrożeć nasza subskrypcja Netflixa. Jeśli chodzi o Ubera i Airbnb, to nie byłabym już tego tak pewna, bo wprowadzenie nowego podatku zawsze wiąże się z ryzykiem przerzucenia kosztów na kontrahentów lub usługobiorców. Mogą więc wzrosnąć np. ceny usług reklamowych świadczonych przez te portale. Samo użytkowanie takich platform jest najczęściej nieodpłatne, ale powstaje wątpliwość, czy tak pozostanie.
KE określiła podatek obrotowy jako rozwiązania tymczasowe. Zaproponowała zarazem model docelowy, tj. wprowadzanie przez kraje unijne do umów międzynarodowych definicji tzw. wirtualnego zakładu. Który z tych dwóch pomysłów byłby korzystniejszy dla Polski?
Model docelowy rozstrzyga kwestie miejsca i zasad opodatkowania poszczególnych dochodów bardziej kompleksowo i systemowo spójnie. Biorąc jednak pod uwagę plany wpisania go do całościowego rozwiązania, jakim ma być wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB), powstaje wątpliwość, jak szybko uda się go wdrożyć. Dyrektywa w tym zakresie spotkała się przecież z silnym sprzeciwem, m.in. naszego kraju. Niewykluczone więc, że rozwiązanie tymczasowe przetrwa dłużej, niż jest to planowane.