Ponad 10 tys. podatników było w latach 2012–2017 kontrolowanych częściej niż trzykrotnie – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Pawła Cybulskiego na poselską interpelację.Z tej liczby prawie 9 tys. przedsiębiorstw było wielokrotnie badanych przez urzędy skarbowe w ramach kontroli podatkowej, a do 1327 podmiotów cztery i więcej razy zawitała kontrola skarbowa (a od 1 marca 2017 r. celno-skarbowa). Niewykluczone jednak, że ci sami podatnicy byli weryfikowani zarówno przez urząd skarbowy, jak i kontroli skarbowej. Przepisy tego nie zabraniają.
W praktyce wobec tego samego przedsiębiorcy mogą być prowadzone zarówno czynności sprawdzające, jak i postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa (przed 1 marca 2017 r. – skarbowa).
Reklama
Z odpowiedzi wiceministra wynika, że wielokrotne kontrolowanie tego samego podmiotu przynosi budżetowi państwa wymierne efekty. Wskutek tego urzędy wykryły uszczuplenia podatkowe na niemal 5,7 mld zł, zmniejszyły zadeklarowaną stratę o ponad 0,5 mld zł, a dodatkowo nałożyły prawie 63 mln zł sankcji za wykryte nieprawidłowości.
Nieistniejące już urzędy kontroli skarbowej oraz działające obecnie urzędy celno-skarbowe dołożyły do tego ponad 13,1 mld zł. Z odpowiedzi wiceministra wynika, że inspektorzy wykrywali nieprawidłowości u podatników przy okazji prawie każdej wizyty (97,4 proc. pozytywnych wyników).
Odpowiedź
wiceministra finansów Pawła Cybulskiego z 28 marca 2018 r. na interpelację poselską nr 20 088