Do końca roku kantory nie muszą wydawać paragonów fiskalnych. Zgodnie z zapowiedzią minister finansów wycofał się z pomysłu obowiązkowego ewidencjonowania w kasach obrotu z wymiany walut.
Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454, ze zm), która weszła w życie w piątek.
Pierwotnie wymóg ten miał obowiązywać od 1 kwietnia br. Problem polega jednak na tym, że jak pisał DGP, w Polsce nie ma kas, które umożliwiałyby wprowadzanie cen z dokładnością do czterech znaków po przecinku, a takie są notowania kursów walut (także oficjalne kursy NBP). Przepisy o kasach mówią jedynie o dwóch miejscach po przecinku.
Niewykluczone, że obowiązek ewidencjonowania obrotu przez kantory zostanie nałożony od 2019 r. Jego wprowadzenie wymaga jednak skorelowania wymogów wynikających z prawa dewizowego, a także dostosowania programów komputerowych i sprzętu.