Na paragonie należy umieścić nazwę towaru wraz z podstawą opodatkowania tej dostawy zawierającą w sobie wszystkie elementy, tj. również koszty opakowania i transportu. Dopiero jako element dodatkowy, w części informacyjnej paragonu, może się znaleźć informacja, jakie elementy kalkulacyjne składają się na cenę dostawy.
● Jak ująć dostawę pizzy na wynos na paragonie
● Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) wytwarza pizzę na miejscu w lokalu i podaje klientowi do stolika. Zajmuje się również sprzedażą pizzy z dostawą. Czy prawidłowo na paragonie fiskalnym osobno, obok ceny za pizzę, podaje koszty transportu i opakowania sprzedawanej pizzy?