Z rozwiązań abolicyjnych mogą jeszcze skorzystać podatnicy, którzy uzyskiwali za granicą określone rodzaje przychodów w okresie 2003-2007.
W 2005 roku podatniczka pracowała na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii. W Polsce podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
- Czy rodzaj uzyskanych zarobków zagranicznych ma znaczenie dla możliwości skorzystania z abolicji podatkowej - pyta pani Małgorzata z Miechowa.