Spłata z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości nieprzekraczająca wartości udziału nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym, bo podatnik nie ma z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego – uznał WSA w Gliwicach.Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2014 r. dostała od matki w darowiźnie połowę udziału w nieruchomości. Drugą część miał brat kobiety, ale zaraz potem przekazał on swój udział żonie.
Na rozprawie przed sądem rejonowym obie panie zawarły ugodę. W rezultacie nieruchomość stała się w całości własnością żony brata, która w zamian miała spłacić siostrę męża w dwóch ratach.
Brat podatniczki wystąpił też o zapłatę zachowku. W kolejnym wyroku sąd rejonowy przyznał mu zachowek wraz z odsetkami, a komornik zajął z tego tytułu wierzytelność, którą była druga rata za zniesienie współwłasności. W efekcie bratowa miała spłacić siostrę męża na mniejszą kwotę.
Spór z fiskusem toczyła siostra – o to, czy od otrzymanej spłaty z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości ma zapłacić PIT. Uważała, że nie uzyskała żadnego przychodu, bo – jak wskazywała – wysokość otrzymanej spłaty nie przekroczyła połowy udziału w nieruchomości, którą dostała od matki.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że odpłatne zniesienie współwłasności na podstawie sądowej ugody było formą odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Skoro nastąpiło to przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatniczka otrzymała udział od matki, to powstał przychód.
Interpretację tę uchylił WSA w Gliwicach. Orzekł, że podatniczka nie uzyskała żadnego przychodu. Spieniężyła jedynie otrzymany od matki udział w nieruchomości, uzyskując jego równowartość. A zatem nie miała żadnego przysporzenia i nie musi płacić podatku.
Sąd wyjaśnił również, że otrzymanie udziału w darowiźnie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn. A zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nie może być więc tak, że otrzymany udział jest obciążony daniną od spadków i darowizn, a spłata z tytułu zniesienia współwłasności – podatkiem dochodowym. Doszłoby bowiem do podwójnego opodatkowania (nawet gdyby obdarowany spełnił warunki z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn i skorzystał ze zwolnienia z daniny) – orzekł sąd.
WSA przypomniał natomiast, że zniesienie współwłasności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – w części dotyczącej spłat. Wynika to wprost z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podobnie orzekał również NSA, m.in. 28 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1432/16) oraz z 13 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 500/10).
Otrzymanie udziału w darowiźnie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 22 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 986/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia