Wśród firm zatrudniających dwóch lub mniej doradców podatkowych widać dwie główne linie podziału. Po pierwsze należy rozdzielić samodzielne firmy od firm, w których doradztwo podatkowe jest tylko jedną z wielu form działalności. Drugą istotną zmienną, która wpływa na pozycję na rynku, jest miejsce prowadzenia działalności.

Kancelaria i firma

W pierwszej kolejności widać podział na kancelarie prawne, które posiadają działy doradztwa podatkowego i samodzielne firmy. Jedne i drugie łączy to, że zatrudniają najwyżej dwóch doradców podatkowych oraz ewentualnie osoby posiadające inne uprawnienia zawodowe. Kancelarie jednak, zwłaszcza te z czołowych miejsc w rankingu, kierują swoją ofertę do zupełnie innego klienta niż samodzielne firmy, działające przede wszystkim na rynkach lokalnych.

Jarosław Bieroński, radca prawny i doradca podatkowy oraz partner w Zespole Podatkowym kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, podkreśla, że we współpracy z doradcami zagranicznymi kancelaria prowadzi unikalną praktykę międzynarodowego prawa podatkowego.

- Udaje nam się łączyć doświadczenie z nowoczesnym spojrzeniem na aktualne problemy podatkowe klientów - stwierdził Jarosław Bieroński.

- Jako prawnicy uważamy, że w doradztwie podatkowym jesteśmy powołani do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo prawne proponowanych rozwiązań podatkowych i wykorzystania ich spójności z prawem gospodarczym - dodaje.

Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w kancelarii Chałas i Wspólnicy, przewagi dużych kancelarii ponad wyspecjalizowanymi firmami doradczymi upatruje m.in. w szerszym spojrzeniu na sprawy klienta.

- Przy dokonywaniu analizy z punktu widzenia prawa podatkowego, konieczne jest także doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i handlowego, a takie wsparcie kancelarie prawne co do zasady posiadają - uważa Paweł Jabłonowski.

Z drugiej strony Sławomir Zieleń, prezes Sławomir Zieleń i Wspólnicy, przyznaje, że siłę jego firmy również stanowi kompleksowość usług.

Patrząc na ranking nie sposób nie odnieść się także do różnicy wewnątrz grupy kancelarii prawnych. Zajmują one zarówno miejsca czołowe, jak i miejsca pod koniec stawki. Wydaje się, że wynika to z faktu wyodrębnienia działów doradztwa podatkowego w jednych oraz dodania usługi doradztwa w drugich. W kancelariach z pierwszych miejsc usługa doradztwa podatkowego jest usługą kompleksową. W drugiej grupie natomiast wydaje się, że doradztwo jest wartością dodaną do podstawowej usługi prawnej.

Duże miasta przeważają

Drugą linię podziału stanowi miejsce prowadzonej działalności. To, gdzie mieści się firma - w dużym mieście czy poza nim, determinuje w większości przypadków jej pozycję na rynku doradztwa podatkowego w Polsce. Z rankingu wynika jednak, że ta linia się zaciera. Firmy spoza dużych miast mogą z powodzeniem konkurować z firmami, które mieszczą się w Krakowie, Poznaniu, Katowicach czy Warszawie. Niewątpliwie jednak warunki prowadzenia działalności doradczej w samodzielnych firmach poza miastami są dużo trudniejsze. Chodzi m.in. o ceny usług. Firma w Warszawie stosuje niewątpliwie wyższe stawki niż firma świadczącą tę samą usługę doradztwa podatkowego np. w Zielonej Górze czy Kobylnikach k. Poznania. Aby wypracować ten sam przychód, spółka spoza dużego miasta musi pozyskać większą liczbę klientów. Istnieje zatem naturalna przewaga firm, które działają w dużych miastach, a zwłaszcza w Warszawie, gdzie stawki za usługi są najwyższe. Jak zatem radzą sobie firmy spoza dużych miast?

Sławomir Zieleń zwraca uwagę, że na pozycję spółki mają wpływ cztery główne czynniki: wspomniana kompleksowość świadczonej usługi, posługiwanie się wszystkimi dostępnymi środkami przekazu i uzyskiwania informacji, relacje z mediami oraz ugruntowana pozycja wśród osób zawodowo zajmujących się podatkami. Widać to także w rankingu. Renoma doradców podatkowych tej firmy, a w zasadzie głównie Sławomira Zielenia, jest najwyższa.

Z kolei Dariusz Graczyk, prezes Graczyk i Wspólnicy, zwraca uwagę na to, czego z rankingu nie da się wyczytać, że najważniejszy ranking prowadzą klienci.

- Jest to nieustanny konkurs na tę kancelarię, która spełnia ich oczekiwania, a notowania są prowadzone w czasie rzeczywistym - klient niezadowolony po prostu odejdzie - uważa Dariusz Graczyk. Jego zdaniem o sukcesie firmy decyduje przede wszystkim systematyczna i ciężka praca, która pozwala zdobyć zaufanie i lojalność klientów.

- To właśnie ta praca u podstaw pozwala nam zdobyć zaufanie i lojalność naszych klientów, a jeżeli jesteśmy konsekwentni i wytrwali - także pewną i stabilną pozycję na rynku - stwierdził prezes Graczyk i Wspólnicy.

* firma działa od sierpnia 2007 r., przychody podała za 4 miesiące