Ta sama firma może być zarówno w wykazie podmiotów, którym urząd skarbowy odmówił rejestracji, jak i w drugim – czynnych podatników VAT. Znamy takie przypadki.
Oto jeden z nich, opowiedział go czytelnik DGP, pracownik banku. Sprawdzając po numerze NIP jednego z kontrahentów, dowiedział się z wykazu uruchomionego 15 stycznia br. przez Ministerstwo Finansów, że naczelnik urzędu skarbowego odmówił mu rejestracji w dniu (tu była podana dokładna data odmowy) na podstawie art. 96 ust. 4a pkt 1 ustawy o VAT.
Pracownik banku na tym nie poprzestał i ten sam numer NIP wpisał do innej wyszukiwarki, uruchomionej przez Ministerstwo Finansów już rok temu. Ze zdumieniem odkrył, że „podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny”.