Organy podatkowe powinny sprawdzać, czy firma, o którą pyta inny przedsiębiorca, jest faktycznie jego partnerem biznesowym. W przeciwnym razie wrażliwe dane mogą być nieprawidłowo wykorzystywane – uważa Business Centre Club.
Napisał o tym w uwagach do projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe.
Zmiany są związane z nową możliwością weryfikowania przez firmy swoich kontrahentów. Wprowadziła ją od 25 grudnia 2017 r. nowelizacja ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169). Na tej podstawie fiskus ma wydawać zaświadczenia, czy kontrahent podatnika terminowo składa deklaracje, czy płaci daniny oraz czy ujawnia wszystkie zdarzenia.
W tym celu trzeba złożyć wniosek do urzędu skarbowego i zapłacić 17 zł. Urzędnicy powinni wydać zaświadczenie w ciągu siedmiu dni. Jego wzór określi nowelizacja rozporządzenia, której projekt jest właśnie opiniowany. Będzie to „Wzór zaświadczenia w zakresie informacji o deklaracji lub innym dokumencie, nieujętych lub ujętych zdarzeniach oraz o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach” ZAS-KP.
Nowa możliwość weryfikowania kontrahentów ma jednak ograniczoną przydatność. Podatnik może bowiem pytać tylko o tych kontrahentów, z którym już współpracuje, a nie potencjalnych. Pisaliśmy o tym w artykule „Zaświadczenia ze skarbówki niewiele pomogą” (DGP nr 219/2017).
Na dodatek – jak zauważył Business Centre Club w uwagach do projektu – nie wiadomo, skąd urząd będzie wiedział, że dany podmiot jest kontrahentem podatnika. Pojęcie kontrahenta jest bowiem bardzo szerokie, a organy podatkowe mają ograniczoną możliwość weryfikowania, czy wnioskodawca jest (był)w rzeczywistości partnerem biznesowym.
Z tego powodu BCC obawia się, że obowiązujące od 25 grudnia 2017 r. przepisy pozwolą na łatwe pozyskiwanie wrażliwych informacji o przedsiębiorcy. Wrażliwe dane będą łatwo dostępne dla wielu innych podmiotów i wykorzystywane w niejasnym celu – przestrzega organizacja.
BCC postuluje więc, aby urzędy skarbowe mogły weryfikować zasadność wniosku, zanim jeszcze wydadzą zaświadczenie. Mogłoby na przykład sprawdzać za pomocą plików JPK, czy wnioskodawca jest (był) rzeczywiście kontrahentem danego podatnika.
BCC uważa też, że przedsiębiorcy nie skorzystają na nowym rozwiązaniu, jeśli Ministerstwo Finansów nie skoordynuje go z innymi regulacjami, szczególnie z opracowywanym wzorcem należytej staranności w VAT.
17 zł musi zapłacić podatnik fiskusowi za informację o kontrahencie
Etap legislacyjny: Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – w konsultacjach