Opłata recyklingowa jest wliczana do podstawy opodatkowania VAT ze stawką 23 proc. – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym tuż przed świętami.

Tym samym potwierdziły się nasze informacje, o których pisaliśmy w artykule „MF wyda komunikat w sprawie VAT od foliówek” (DGP nr 247/2017). Informowaliśmy wtedy, że wykładnia MF zdecydowanie różni się od wyjaśnień udzielanych przez inny resort – Ministerstwo Środowiska – na etapie, gdy ustawa o opłacie recyklingowej była konsultowana.

Dlatego, gdy po raz pierwszy powiadomiliśmy o wykładni Ministerstwa Finansów („Fiskus zarobi ćwierć miliarda złotych na sprzedaży foliówek”, DGP nr 245/2017), wielu przedsiębiorców nie kryło zdumienia. Do tej pory bowiem polegali na zapewnieniach resortu środowiska, że od opłaty recyklingowej nie będzie VAT. Informacja o odmiennym stanowisku MF – na kilkanaście dni przed wejściem w życie nowej opłaty – okazała się zaskoczeniem nie tylko dla handlu, ale i dla producentów oprogramowania. Oznacza bowiem, że sklep za każdą foliówkę będzie musiał doliczyć nie tylko 20 groszy opłaty recyklingowej, ale i 5 groszy VAT.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że „podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Włącza się tu otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).” Zdaniem MF dotyczy to także opłaty recyklingowej.

Ministerstwo dodało, że sprzedaż torebek z tworzywa sztucznego trzeba też będzie ewidencjonować w kasie fiskalnej. Przy czym na paragonie, tak jak i na fakturze, będzie mogła być uwidoczniona cała kwota pobrana za torebkę. Nie ma konieczności wyodrębniania samej opłaty recyklingowej – podkreśliło ministerstwo. Jej kwotę łatwo będzie bowiem ustalić poprzez przemnożenie liczby sprzedanych toreb i stawkę opłaty za 1 sztukę (0,20 zł).

MF przypomniało też, że opłata recyklingowa będzie dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacona do 15 marca następnego roku – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Po raz pierwszy trzeba więc będzie ją przekazać do 15 marca 2019 r