Od 1 stycznia 2009 roku dla zagranicznych przedsiębiorstw dostarczających usługi w Danii obowiązuje nowa zasada płacenia VAT (Moms) - tzw. odwrócony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że jeśli zagraniczna firma sprzedaje swoje usługi duńskim firmom, to nie powinna naliczać i płacić VAT. Podatek ten, w wysokości 25 proc., musi naliczyć na swojej fakturze i zapłacić nabywca - w tym przypadku duńska firma.

Reguła ta dotyczy wszystkich firm zagranicznych, również tych, które są zarejestrowane w Danii jako płatnik VAT-u.

Za jakie usługi

Odwróconym obowiązkiem podatkowym są objęte wszystkie usługi, od których zgodnie z duńskim prawem podatkowym należy odprowadzać duński VAT, a które zagraniczna firma dostarcza nabywcom płacącym VAT w Danii. Dotyczy to usług związanych z robotami budowlanymi, naprawami i pracami konserwacyjnymi nieruchomości i ruchomości, usługi sprzątania, leasing pracowniczy i usługi związane z wystawami, konferencjami, wydarzeniami sportowymi i rozrywkowymi.

Wystawiana nabywcy (duńskiej firmie) faktura nie musi zawierać naliczonego VAT, a zamiast tego musi zawierać adnotację, że to nabywca ma naliczyć i zapłacić VAT (Moms). Można napisać na fakturze Reverse charge.

Wystawiając fakturę, należy podać NIP nabywcy (CVR) lub jego Regon (SE-nummer). Jeśli usługodawca jest w Danii zarejestrowany jako płatnik VAT, to na fakturze musi podać swój NIP lub Regon. Jeśli natomiast nie jest zarejestrowany w Danii jako VAT-owiec, to na fakturze musi podać swój NIP z kraju pochodzenia.

Czy trzeba się rejestrować

Jeżeli dostarcza się płatnikom duńskiego VAT towary i usługi z zagranicy to nie ma obowiązku rejestrowania się jako płatnik VAT-u w Danii. W tym wypadku należało z dniem 31 grudnia 2008 r. wyrejestrować się w Głównym Urzędzie ds. Przedsiębiorstw i Spółek (patrz strona www.eogs.dk). Identycznie rzecz wygląda, gdy dostarcza się usługi duńskim firmom, które nie są zarejestrowanymi płatnikami VAT-u. To duńska firma ma obowiązek dokonania rejestracji do celów VAT i odprowadzić go od zakupionej usługi.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich dostawców towarów i usług z kraju pochodzenia dla osób prywatnych w Danii. Firma obca musi być w tym wypadku nadal zarejestrowana jako płatnik VAT-u, sama go naliczać i odprowadzać do SKAT-u.

Wyjątki od nowej zasady

Jeżeli przedsiębiorstwo zagraniczne dokonuje zakupów w innej zagranicznej firmie (poddostawcy), to automatycznie staje się odbiorcą i płatnikiem VAT. Musi w tym celu dokonać rejestracji do celów VAT w Danii.

Przedsiębiorca w takiej sytuacji musi sam naliczyć i zadeklarować VAT zgodnie z przepisami o odwróconym obowiązku podatkowym. Oznacza to, że VAT musi być naliczony i zaksięgowany w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej. Płaci się go duńskim organom podatkowym, a nie poddostawcy.

NOWE KONTO SKAT-U

Główny Urząd Podatkowy (SKAT) ma dla płatności zagranicznych nowe konto bankowe:

IBAN DK5102164069061125 Danske Bank A/S

SWIFT-code: DABADKKK Holmens Kanal 2-12

Account nr: 0216 4069061125 1092 Kó/benhavn K

Ważne!

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących sposobu opłacania podatków można kontaktować się z Głównym Urzędem Podatkowym SKAT pod nr. tel. +45 7222 1818

gp@infor.pl