Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych będzie zasadniczo wynosić 50 gr za każdy ml. Podatek zacznie obowiązywać od 2019 r. Nowelizację ustawy akcyzowej przyjął już Sejm, teraz pochylą się nad nią senatorowie.Początkowo zarówno płyn do e-papierosów, jak i wyroby nowatorskie (w których tytoń nie ulega spalaniu, a jedynie podgrzaniu) będą objęte stawką 0 proc. Zmieni się to od 2019 r., kiedy producenci i importerzy będą już nie tylko płacić daninę, ale i naklejać banderole.
Jeżeli płyn do e-papierosów będzie produkowany poza składem podatkowym, stawka akcyzy będzie dwa razy wyższa niż podstawowa i wyniesie 1 zł od każdego mililitra. Natomiast stawka podatku od wyrobów nowatorskich składać się ma z dwóch części: zasadniczo 141,29 zł za każdy kilogram takiego wyrobu i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Jeżeli produkcja będzie poza składem podatkowym, to akcyza wyniesie 141,29 zł za każdy kilogram takiego wyrobu i 31,41 proc. trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu.
Posłowie nie zgodzili się na poprawki zaproponowane przez parlamentarzystów PO. Jedna z nich dotyczyła obniżenia stawek: do 10 gr za każdy 1 ml płynu do e-papierosów oraz na wyroby nowatorskie do 28,26 zł za 1 kg wyrobu i 6,28 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu. Odrzucono też pomysł, aby zapisać w ustawie, że wpływy z tego tytułu będą przeznaczone na finansowanie ochrony zdrowia.
Wiesław Janczyk tłumaczył, że pierwsza ze zmian spowodowałaby zmniejszenie planowanych wpływów budżetowych o 51 mln zł. Tymczasem, według szacunków resortu, budżet ma zyskać dzięki zmianom ponad 75 mln zł rocznie.
Z kolei zapisanie w ustawie przeznaczenia tych dochodów mogłoby – zdaniem wiceministra – posłużyć producentom e-papierosów do promocji swoich wyrobów. Mogliby oni zachwalać swój towar, twierdząc, że pobrana od niego akcyza przyczynia się do ochrony zdrowia.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr 1963) – skierowana do Senatu.