Reklama
Pomóc mają w tym opublikowane wczoraj wskazówki, które Bruksela określiła jako integralną część Planu Działania na rzecz Stworzenia Unii Rynków Kapitałowych. Państwa unijne powinny wdrożyć je w 2019 r. (do tego czasu eksperci spotkają się jeszcze dwukrotnie, aby omówić ewentualne trudności).
Zdaniem KE jedną z największych przeszkód do unifikacji jest podwójne opodatkowanie tego samego dochodu. Chodzi o sytuacje, gdy jedno państwo pobiera daninę, bo inwestor ma w nim siedzibę i powinien tu rozliczać się ze wszystkich dochodów, a drugie żąda podatku u źródła, bo uznaje, że dochód został wypracowany na jego terytorium.
Nawet jeśli inwestor ma prawo żądać zwrotu podatku w kraju, który niezasadnie pobrał daninę, to procedury z tym związane są trudne, kosztowne i, co najważniejsze długotrwałe – stwierdziła KE we wczorajszym komunikacie. Chcąc temu zapobiec, komisja zebrała swoje wskazówki i opublikowała je w formie Kodeksu Dobrych Praktyk.
Pierwsza dotyczy uproszczeń, które pozwolą na to, aby „uprawniony odbiorca” należności (np. dywidendy, odsetek) mógł bezpośrednio, bez żadnego pośrednictwa, występować o zwrot pieniędzy od fiskusa w jednym z krajów członkowskich. Pomóc w tym ma digitalizacja całej procedury, która powinna być przeprowadzana w prosty, przyjazny sposób za pomocą internetu.
Kolejna wskazówka dotyczy przyspieszenia terminów zwrotu podatku. Pieniądze powinny wrócić do przedsiębiorcy najpóźniej pół roku od przesłania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jak to osiągnąć? Bruksela radzi, aby fiskus w poszczególnych krajach publikował informacje, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zwrotu i jak przeprowadzić całą procedurę. Zarówno procedura, jak i dokumenty powinny być przy tym maksymalnie uproszczone.
W poszczególnych krajach powinny też powstać punkty obsługi zajmujące się jedynie problemami dotyczącymi podatku u źródła – zasugerowała Bruksela.