Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że będzie można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od majątku odziedziczonego po zmarłym. Ale z najnowszej wersji projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym wciąż to nie wynika.
Mimo obiecującego uzasadnienia Ministerstwo Rozwoju nadal nie skorygowało niekorzystnych przepisów, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r.
Chodzi o opublikowaną nowelizację ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), która uniemożliwi od przyszłego roku amortyzację majątku otrzymanego w spadku lub w darowiźnie. Na wniosek rządu Sejm postanowił bowiem, że do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych nieodpłatnie, jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o PIT). Takie zwolnienie jest przewidziane dla spadków i darowizn wśród najbliższej rodziny (np. gdy syn dziedziczy po ojcu, a córka dostaje darowiznę od babci).
Reklama
Ministerstwo Finansów chciało w ten sposób przeciwdziałać optymalizacjom podatkowym z wykorzystywaniem darowizn poprzez wielokrotne amortyzowanie tych samych składników majątku, nabywanych nieodpłatnie i zwolnionych z podatku. Resort nie przewidział jednak negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców.
Dlatego na początku listopada oba ministerstwa: finansów i rozwoju przyznały się do błędu. W komunikacie poinformowały, że zmienią uchwalone przepisy. Zapewniły, że bliscy, którzy odziedziczą majątek lub przekażą go sobie w darowiźnie, nadal będą mogli korzystnie rozliczać koszty podatkowe. Pisaliśmy o tym w artykule „Nowelizacja będzie znowelizowana. To już taka nasza tradycja” (DGP nr 221/2017).

Reklama
Z komunikatu wynikało, że dotychczasowe zasady amortyzacji zostaną przywrócone dla spadkobierców i obdarowanych ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Oznaczałoby to, że w przypadku odziedziczonych środków trwałych oraz WNiP amortyzacja będzie możliwa od wartości przejętego spadku. Natomiast otrzymując majątek w darowiźnie, obdarowani będą mogli kontynuować dotychczasową amortyzację.
Zmiana miała zostać wprowadzona najpóźniej ustawą o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje drugie ministerstwo – rozwoju.
Jednak z opublikowanego wczoraj projektu tej ustawy (wersja z 7 grudnia br.) nie wynika, by zmiana miała zostać wprowadzona. Co innego bowiem jest napisane w treści uzasadnienia, a co innego w proponowanych przepisach.
W uzasadnieniu czytamy, że „przedsiębiorstwo w spadku będzie kwalifikowało wydatki do kosztów podatkowych według tych samych zasad, jakie obowiązują przy opodatkowaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, w przypadku amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które amortyzował zmarły przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku będzie kontynuowało amortyzację po zmarłym, tj. będzie uwzględniać wysokość odpisów dokonanych przez zmarłego przedsiębiorcę oraz kontynuować przyjętą przez niego metodę amortyzacji”.
Nie wynika to jednak z samego projektu. Potwierdza to dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy i radca prawny w J. Pustuł & Współpracownicy Doradztwo podatkowe.
– Projekt nie prowadzi do zmiany zasady przyjętej w art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy PIT – przyznaje ekspertka. Chodzi o wspomniany już przepis, z którego wynika, że jeśli nabycie środków trwałych i WNiP jest nieodpłatne i objęte zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn, to odpisy amortyzacyjne nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
A tak właśnie będzie w przypadku dziedziczenia przedsiębiorstw. Projekt zakłada bowiem zwolnienie w takiej sytuacji z podatku od spadków i darowizn. W związku z tym przedsiębiorca, otrzymując w spadku firmę, nie będzie mógł odliczać od przychodu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i WNiP wchodzących w jej skład.
– Chyba że faktycznie zmieniony zostanie art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy PIT, co było wcześniej zapowiadane przez ministerstwa finansów i rozwoju – dodaje Jowita Pustuł.
Ministerstwo Finansów zapewniło naszą redakcję, że pracuje nad zmianą. Prawdopodobnie zostanie wprowadzona w innym projekcie niż dotyczącym ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Celem jest bowiem, aby podatkowy błąd został naprawiony jak najszybciej. A ustawa o zarządzie sukcesyjnym ma wejść w życie dopiero od 1 czerwca 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt z 7 grudnia ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – skierowany na Komisję prawniczą