Osoby kupujące samochód od podmiotów, które nie są podatnikami VAT muszą liczyć się zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. W 2018 wysokość PCC nie zmieni się i będzie wynosić 2 proc. wartości pojazdu.

Warto jednak podkreślić, że przy obliczaniu wysokości podatku nie jest brana pod uwagę faktyczna cena zakupu pojazdu widniejąca na umowie. Ta jest bowiem często zaniżana w celu zmniejszenia wysokości należnego podatku. Jeśli kwota z umowy będzie rażąco odbiegać od średniej ceny rynkowej, urzędnicy sami ustalą faktyczną wartość pojazdu i na jej podstawie przedstawią wysokość należnego do zapłacenia podatku.

Należy mieć na uwadze, że nie od każdego zakupionego pojazdu będziemy musieli odprowadzić PCC. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje bowiem w momencie, gdy wartość zakupionego pojazdu przekracza 1000 zł.

Warto również pamiętać, że podatek od zakupu samochodu muszą zapłacić osoby, które nabywają go od osób innej osoby fizycznej. Oznacza to, że zakup pojazdu od osoby będącej podatnikiem VAT (np. gdy samochód będzie własnością komisu) nie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty PCC. Podobnie będzie wyglądać sytuacja, gdy samochód kupimy za granicą – na podstawie polskich przepisów jesteśmy bowiem zwolnieni z zapłaty podatku.

Termin

Na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych nabywca pojazdu ma 14 dni od podpisania umowy sprzedaży. Dopełnienie formalności w urzędzie skarbowym związanych z PCC będzie wiązać się z wypełnieniem formularza PCC-3 lub PCC-3A – gdy nabywców jest więcej niż jeden.

Jeśli kupujący pojazd nie wpłaci należnego podatku na konto właściwego urzędu skarbowego, będzie musiał liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami finansowymi. Skarbówka będzie domagać się od niego zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przedawnia się po pięciu latach