Osoby kupujące samochód od podmiotów, które nie są podatnikami VAT muszą liczyć się zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. W 2018 wysokość PCC nie zmieni się i będzie wynosić 2 proc. wartości pojazdu.

Warto jednak podkreślić, że przy obliczaniu wysokości podatku nie jest brana pod uwagę faktyczna cena zakupu pojazdu widniejąca na umowie. Ta jest bowiem często zaniżana w celu zmniejszenia wysokości należnego podatku. Jeśli kwota z umowy będzie rażąco odbiegać od średniej ceny rynkowej, urzędnicy sami ustalą faktyczną wartość pojazdu i na jej podstawie przedstawią wysokość należnego do zapłacenia podatku.

Należy mieć na uwadze, że nie od każdego zakupionego pojazdu będziemy musieli odprowadzić PCC. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje bowiem w momencie, gdy wartość zakupionego pojazdu przekracza 1000 zł.