Dokument potwierdzający zakup, co do zasady, powinien być wystawiany na opiekuna dziecka. Może on jednak zawierać adnotację dotyczącą rady rodziców – wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.
Parlamentarzysta, pisząc do MF, zwrócił uwagę na problem dotyczący sposobu dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz rad rodziców. Chodzi głównie o sytuacje, gdy rodzic lub inne osoby w czynie społecznym np. zamawiają usługi transportu uczniów, kupują bilety do kina lub teatru. – Dla celów księgowych i dokumentacyjnych wiele rad żąda od dostawców towarów lub usług faktur – podkreślił poseł. Wyjaśnił, że dzięki temu rozliczenia rad ze szkołą czy rodzicami stają się bardziej przejrzyste niż w przypadku pobierania jedynie paragonów. Spytał więc, na kogo powinna być wystawiana faktura i czy rada może być uznana za podatnika VAT.
Wiceminister wyjaśnił, że gdy rada rodziców działa w ramach struktur samorządowych, podatnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego (działająca w takim charakterze). Rada nie może więc być odrębnym podatnikiem VAT. Oznacza to, że jeżeli towary kupowane są w imieniu gminy, to dokument potwierdzający to powinien być wystawiony właśnie na nią.