TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

Nowe regulacje zachowują podstawową zasadę, jaką jest uzależnienie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji kwoty podatku należnego, od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Jednakże nieco inaczej zostały określone terminy dla tego obniżenia.

Po pierwsze, art. 29 ust. 4a ustawy o VAT przewiduje, że podatnik powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej - i tu doszło do istotnej zmiany - za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury. W praktyce oznacza to, niestety, że podatnik wystawiający fakturę korygującą powinien wiedzieć, kiedy nabywca otrzymał ową korektę. To znacząca praktyczna różnica w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, które przewidywały, że podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru korekty. Nowy przepis może spowodować, że co prawda podatnik będzie uprawniony do szybszego obniżenia kwoty podatku należnego niż dotychczas, z drugiej jednak strony - nakłada na podatnika dodatkowy obowiązek, który może być niełatwy do spełnienia, tj. śledzenia momentu, kiedy jego kontrahent otrzymał korektę. Można sobie wyobrazić, że w sytuacji podatników, którzy działając w skali masowej, wystawiają setki korekt miesięcznie, jest to niewątpliwie poważne utrudnienie.

Ustawodawca określa również, jak podatnik powinien postąpić w sytuacji, gdy otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W takim przypadku zastosowanie znajdą zasady dotychczasowe. Oznacza to, że podatnik będzie wówczas uprawniony do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał potwierdzenie otrzymania korekty. Wydaje się, że z punktu widzenia podatników rozwiązaniem rozsądniejszym byłoby zachowanie tego rozwiązania dla wszystkich przypadków.