Sejm zgodził się na to, aby minister finansów publikował informacje o największych podatnikach CIT, a banki codzienne przekazywały dane o rachunkach swoich klientów.
W ubiegłym tygodniu posłowie uchwalili trzy ustawy podatkowe. Wszystkie trafią teraz do Senatu.
Jedna z nich to nowelizacja ustawy o CIT, zakładająca publikowanie informacji o podatnikach CIT, których przychód w poprzednim roku przekroczył 50 mln euro, a także wszystkich podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wielkość przychodów (jest ich ok. 60). Podawane byłyby m.in. przychody, dochody i koszty największych podatników.