ANALIZA

Praktycznie od każdej czynności urzędowej podatnik musi zapłacić opłatę skarbową - poczynając od wydania zaświadczenia, a kończąc na pozwoleniach czy koncesjach. Opłata skarbowa wynosi od kilkunastu złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jej zapłata jest prosta. Najczęściej trzeba to zrobić albo w kasie urzędu skarbowego, albo wpłacając na rachunek bankowy. Problemy pojawiają się wtedy, gdy podatnik chce odzyskać zapłaconą opłatę.

- Wpłaciłam do urzędu skarbowego opłatę skarbową w wysokości 200 zł, bo potrzebowałam pewnych zaświadczeń. Okazało się jednak, że opłatę muszę wpłacić w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. A są one inne. Poszłam do kasy fiskusa. Urzędniczka odesłała mnie jednak do urzędu miasta, na rzecz którego pieniądze zostały już przekazane. Udałam się więc do urzędu miasta. Tam okazało się, że muszę napisać wniosek o zwrot, właściwie go uzasadnić i wskazać formę zwrotu, a potem poczekać na rozpatrzenie wniosku i uprawomocnienie się decyzji. Po tym czasie może pieniądze zostaną mi zwrócone. Gdyby kwota była mniejsza, nie fatygowałabym się z całą tą procedurą - pisze pani Maria w liście do redakcji GP.

Zdaniem ekspertów, procedura opisana przez czytelniczkę jest prawdziwa. Wszyscy twierdzą, że jest ona długa i skomplikowana i warto pomyśleć nad jej uproszczeniem.

Zapłata jest prosta

Od 1 stycznia 2007 r. zmienił się sposób uiszczania opłaty skarbowej. Na ten aspekt zwraca uwagę adwokat Małgorzata Sobońska, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Wejście w życie nowej ustawy o opłacie skarbowej spowodowało, że sama zapłata zasadniczo przestała odbywać się za pomocą znaków opłaty skarbowej. Podatnik, uiszczając opłatę skarbową, jest zobowiązany zapłacić ją w kasie właściwego organu podatkowego lub przelać ją na jego rachunek bankowy.

- Sama procedura wpłaty jest prosta, jednak praktyczna trudność, z którą na tym etapie podatnik musi się zmierzyć, dotyczy ustalenia tego, który z organów podatkowych będzie właściwy - tłumaczy Małgorzata Sobońska.

Dodaje, że sprawa staje się dla podatnika o wiele bardziej skomplikowana, jeśli okaże się, że zapłata opłaty skarbowej nastąpiła nienależnie, np. z powodu niedokonania czynności urzędowej, od której uiszczono opłatę.

Potrzebny wniosek

Jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), opłata skarbowa od tych czynności podlega zwrotowi. Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy w BDO Numerica, tłumaczy, że zwrot opłaty skarbowej jest dokonywany po przeprowadzeniu postę-powania podatkowego i wydaniu decyzji w tym zakre- sie. Postępowanie wszczyna wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

- Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu - mówi Marcin Szymankiewicz.

Podpowiada, że jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.